Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under februari 2020

Arbetet pågår fortfarande mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm. Hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 12 km.

Väster om trafikplats Lagan har arbetet med den nya Rastplats Lagan startat. Den beräknas vara klar innan sommaren 2020. Här har entreprenören även påbörjat arbetet med de nya ramperna till trafikplats Lagan.

Bergaåsens primära vattenskyddsområde

Norr om trafikplats Hallsjö pågår arbetet med avvattning och utläggning av geomembran för att säkerställa framtidens täta diken. Även här har entreprenören så smått börjat arbetet med de nya ramperna till trafikplats Hallsjö.

Trafik med farligt gods leds inte om längre via väg 557, utan får numera trafikera E4 mellan trafikplatserna Lagan och Hallsjö. Detta beror till stor del på att entreprenören har färdigställt sitt arbete inom Bergaåsens primära vattenskyddsområde. Arbetet fortsätter nu inom det sekundära vattenskyddsområdet.

Kortfattat om arbetet med broarna:

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är i slutförandefasen.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är i slutförandefasen.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro på gång.
  • Bro 515, ca 3 km söder om trafikplats Toftaholm, är i påbörjandefasen.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.

Begränsad framkomlighet och omkörningsförbud

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.