Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under april 2020

Nu pågår arbetet med Rastplats Lagan som färdigställs under året. Det är också flera broarbeten på gång och vecka 13 startar asfalteringsarbetet.

Entreprenören Barslund arbetar mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 12 km.

Väster om trafikplats Lagan är aebetet i full gång med den nya rastplatsen, nämligen rastplats Lagan. Den beräknas vara färdigbyggd under sommaren 2020. På samma plats har entreprenören även påbörjat arbetet med de nya ramperna till trafikplats Lagan.

Norr om trafikplats Hallsjö förbereds det för asfalteringsarbeten som drar igång vecka 13. Det är flera kilometer som kommer att asfalteras mellan Hallsjö och Toftaholm. Även här har entreprenören börjat arbetet med de nya ramperna till trafikplats Hallsjö.

Mindre sprängningsarbeten pågår drygt 1 km norr om trafikplats Lagan och kommer att pågå under ett antal veckor framöver.

Kortfattat om broarna

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är snart klar.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är snart klar.
  • Bro 405, över Lagan, har påbörjats.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro är på gång.
  • Bro 515, över Toftaån, har påbörjats.
  • Bro 691, ca 3 km söder om trafikplats Toftaholm, ny rörbro på gång.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.