Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under augusti

Nu arbetar vi mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 13 km.

Arbetet pågår mestadels vid trafikplats Lagan där fokus ligger på att färdigställa den nya rastplatsen. Mellan trafikplatserna Lagan, Hallsjö och Toftaholm pågår mindre arbeten för att färdigställa, finjustera och avsluta befintliga arbeten.

Kortfattat om broarna

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är snart klar.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är snart klar.
  • Bro 405, över Lagan, är igång.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro är snart färdig.
  • Bro 515, över Toftaån, är igång.
  • Bro 691, ca 3 km söder om trafikplats Toftaholm, östra sidan färdig. Västra på gång.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.
  • Bro 608, vid Lagans Golfklubb, rivs inom kort.
  • Bro 468, vid trafikplats Lagan, är igång.

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.