Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under november-december

Snart blir det 100 km/tim mellan Toftaholm i norr till trafikplats Hallsjö i söder. Arbete med broar, trafikplatser och rastplats Lagan pågår för fullt.

Barslund AB utför arbeten på E4 mellan trafikplats Lagan och Toftaholm hastighet nedsatt till 70km/tim. omkörningsförbud råder på hela sträckan. Under vecka 46 flyttade vi över all trafik från trafikplats Hallsjö till Tofta ån och till de norrgående körfälten för att möjliggöra resterande arbeten i de södergående körfälten. I vecka 47 flyttar vi trafiken på samma sträcka till de södergående körfälten för att göra några kompletteringsarbeten i de norrgående körfälten.

När dessa arbeten är slutförda i slutet av vecka 48 lägger vi om all trafik mellan Toftaholm i norr till trafikplats Hallsjö i söder så att de kör i både söder och norrgående körfält. Då gäller 100 km/tim på denna sträcka. Arbeten med bron över Lagan ån pågår ännu en tid, även bergschakt samt utfyllnadsarbeten till breddning av körfält pågår på sträckan från cirka 500 m söder om Lagan ån fram till trafikplats Lagan. Vid Lagan Golf slutförs arbeten med nya gångtunneln.  

Broarbeten pågår vid trafikplats Lagan hastigheten är sänkt till 50km/tim förbi arbetet. På Rastplats Lagan planteras träd och övriga växter, även grässådd och andra mindre arbeten sker på platsen.