Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetet vid bro 405 över Lagan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under juni 2020

Vid trafikplats Lagan pågår arbetet för fullt med fokus på den nya rastplatsen vilken beräknas vara klar under hösten 2020. Entreprenören är även igång med de nya ramperna för trafikplatsen.

Mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö pågår det mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, sprängningsarbeten, uppsättning av nytt viltstängsel, utläggning av geomembran med mera. Mycket fokus ligger på området som är norr om trafikplats Lagan där det redan nu förbereds för asfaltering.

Vid trafikplats Hallsjö är västra sidan nästan färdig. De nya på- och avfartsramperna trafikeras redan. Mellan Hallsjö och Toftaholm pågår det fortfarande asfalteringsarbeten. Entreprenören räknar med att asfalteringen fortsätter ett antal veckor framöver. Där det asfalterats pågår det arbete med uppsättning av sido- och mitträcken. Även räckesarbeten kommer pågå ett antal veckor framöver.

Kortfattat om broarna

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är snart klar.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är snart klar.
  • Bro 405, över Lagan, har påbörjats.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro är snart färdig.
  • Bro 515, över Toftaån, har påbörjats.
  • Bro 691, ca 3 km söder om trafikplats Toftaholm, ny rörbro på gång.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.
  • Bro 608, vid Lagans Golfklubb, rivs inom kort.
  • Bro 468, vid trafikplats Lagan, har påbörjats.

Entreprenören Barslund arbetar mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 13 km.

Tack för visad hänsyn!

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken. 

Läs mer om sommarens vägarbeten i landet.