Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under mars 2020

Entreprenören Barslund arbetar mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 12 km.

Väster om trafikplats Lagan har vi börjat arbetet med den nya rastplatsen, nämligen rastplats Lagan. Den beräknas vara klar sommaren 2020. På samma plats har arbetet börjat med de nya ramperna till trafikplats Lagan.

Norr om trafikplats Hallsjö pågår det förhållandevis mycket arbete med avvattning och utläggning av geomembran för att säkerställa framtidens täta diken. Även här har entreprenören börjat arbetet med de nya ramperna till trafikplats Hallsjö.

Kortfattat om broarna

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är snart klar.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är snart klar.
  • Bro 405, över Lagan, har påbörjats.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro är på gång.
  • Bro 515, över Toftaån, har påbörjats.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.

Visa hänsyn och följ vägskyltning

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.