Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under oktober

Entreprenören Barslund utför varierande arbeten mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h. Endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Svevia utför bro och beläggningsarbeten på samma sträcka.

Arbeten pågår vid Trafikplats Lagan där fokus ligger på att färdigställa den nya rastplatsen och bron över E4. I mitten på september påbörjades schaktarbeten med sänkning av befintlig väg under nya bron. Arbetet beräknas pågå hela vecka 38 och avslutats i början av vecka 39. Trafiken regleras med trafikvakt och leds upp över ramperna när arbetet utförs. Sprängningsarbetet i området är avslutat.

Schaktarbeten till gångtunnel under E4, vid Lagan Golf, startade vecka 37. Norr om Trafikplats Hallsjö sätts viltstängsel upp och vi utför asfalt- och räckesarbeten. Asfalatarbeten utförs även på västra sidan från Lagan Ån till Trafikplats Hallsjö.

Övriga arbeten som utförs under vecka 38 är bl.a. montering av skyddsräcke på östra sidan samt utmed mittremsan norr om Trafikplats Hallsjö till Tofta ån och kompletterande asfaltarbeten utförs på både västra och östra sidan mellan Tofta ån fram till Lagan ån. 

På västra sidan från Tofta Ån till Toftaholm schaktas jord och stenmassor bort ur befintlig vägkropp för att ersättas med nytt material samt stödremsa.

Entreprenören och underentreprenörerna arbetar med full arbetsstyrka. Vägsträckan som berörs av arbetet är  ca 13 km.

Kortfattat om broarna:

Bro 437, ca 3 km norr om Tpl Lagan, klar på västra sidan.
Bro 514, vid TPL Hallsjö är klart på västra sidan, arbeten återstår på östra sida.
Bro 405, över ån Lagan pågår arbeten av Svevia
Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö. Ny bro är asfalterad och klar för trafik.
Bro 515, ny bro över Tofta ån är färdig och trafik flyttades över vecka 38
Bro 691, ca 3 km söder om Tpl Toftaholm är helt färdigställd och klar för trafik.
Bro 435 och 436, ca 1 km norr om Tpl Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattnet. Arbetet medför ingen större trafikstörning.
Bro 435, ny bro vid Lagans Golfklubb påbörjades vecka 37.
Bro 608, vid Lagans Golfklubb, rivs senare. 
Bro 468, vid Tpl Lagan pågår.
Bro 519, utförs mindre arbeten med dräneringsränner klart under vecka 38.


Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan Trafikplats Lagan och Trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.