Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete under november

Entreprenör Barslund AB utför arbeten på E4 mellan trafikplats Lagan i söder till Toftaholm i norr. Det mesta arbetet sker vid trafikplats Lagan där vi bygger en helt ny bro och rastplats.

Trafikplats Lagan

Vid trafikplats Lagan arbetar Svevia med att bygga en helt ny bro över E4 när den nya bron är färdigbyggd rivs den gamla bron. I anslutning till trafikplats Lagan byggs även en helt ny rastplats med parkeringsytor för både lastbilar, personbilar och fritidsfordon. Där finns många sittplatser både utan och med skärmtak. Det byggs servicebyggnader med toalettutrymmen som även är handikappanpassade. Det finns möjlighet till att fylla på färskvatten och latrintömning för fritidsfordon, samt lekplats för de mindre passagerarna.

Lagan golfklubb

Vid Lagan golfklubb utförs schaktarbeten till en ny gångtunnel under E4. Trafiken leds om till en tillfällig ”bypass” på östra sidan, hastigheten är sänkt till 50 km vid detta arbete.

Förbud att köra om

Både norr och södergående trafik kör på västra sidan fram till norr om trafikplats Hallsjö där skiftar trafiken till östra sidan det råder omkörningsförbud och hastigheten är 70 km/tim

Ny bro över Lagan

Över Lagan Å på den östra sidan byggs en helt ny bro av stålbalkar med två körfält. Arbetet med lansering av bron över ån är klar. Under tiden arbeten med bron pågår passerar trafiken på västra sidan över gamla bron.

Kompletteringsarbeten på nästan färdig etapp

Från trafikplats Hallsjö pågår kompletteringsarbeten med planering av matjord i slänter, montering av skyddsräcken och viltstängsel på västra sidan. Gamla bron över Toftaån renoveras med nya kantbalkar samt körbanor och nytt skyddsräcke.