Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbeten under maj 2020

Entreprenören Barslund arbetar mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där hastigheten är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Sträckan som berörs av vägarbetet är just nu ca 13 km.

Vid trafikplats Lagan pågår arbetet för fullt med fokus på den nya rastplatsen vilken beräknas vara färdig under sommaren 2020. Entreprenören är även igång med de nya ramperna för trafikplatsen.

Mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö pågår det mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, sprängningsarbeten, uppsättning av nytt viltstängsel, utläggning av geomembran med mera.

Vid trafikplats Hallsjö börjar de nya ramperna ta form på den västra sidan. Mellan trafikplatsen och några kilometer norrut asfalteras det för fullt. Entreprenören räknar med att asfalteringen fortsätter ett antal veckor framöver. Där det asfalterats pågår det arbete med uppsättning av sido- och mitträcken. Även räckesarbeten kommer pågå ett antal veckor framöver.

Kortfattat om broarna

  • Bro 437, ca 3 km norr om trafikplats Lagan, är snart klar.
  • Bro 514, vid trafikplats Hallsjö, är snart klar.
  • Bro 405, över Lagan, har påbörjats.
  • Bro 525, ca 2 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits. Ny bro är på gång.
  • Bro 515, över Toftaån, har påbörjats.
  • Bro 691, ca 3 km söder om trafikplats Toftaholm, ny rörbro på gång.
  • Bro 435 och 436, ca 1 km norr om trafikplats Lagan kommer genomgå små justeringar för att klara av dagvattenhanteringen. Broarna kommer inte breddas eller påverkas markant av bygget.

Tack för visad hänsyn!

Det är fortsatt begränsad framkomlighet på sträckan. Omkörningsförbud råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm på grund av risken för mötande trafik. Entreprenören vädjar till alla trafikanter att respektera skyltad hastighet, visa hänsyn för utsatta medarbetare längs med vägarbetet och följa rådande vägmärken.