Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete november-december 2019

Under november har det fortsatt varit fokus på arbetet inom Bergaåsens vattenskyddsområde på grund av dess sårbarhet vid eventuella olyckor.

Mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm arbetar cirka 30 maskiner kontinuerligt med diverse uppgifter. Hastigheten mellan dessa trafikplatser är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Farligt gods leds om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö via väg 557.

Utanför vattenskyddsområdet pågår det förhållandevis mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, stubbfräsning, utbyte av viltstängsel och skogsavverkning. Inom vattenskyddsområdet har det satts upp cirka 2,5 km permanent mittbarriär i betong vilket gör att entreprenören kan skifta trafiken från östra till västra sidan och tvärtom beroende på vilken del av vägen man färdigställer. Av dessa 2,5 km är den västra sidan färdigställd med avvattningsränna, högkapacitetsräcken, mittbarriär, täta diken och asfalt. Entreprenören arbetar just nu med att färdigställa den östra sidan på samma sätt som den västra sidan. Asfalten inkluderar inte slitlager som läggs på inom snar framtid.

Arbetet med broarna 437 (norr om Laganrasten) och 514 (trafikplats Hallsjö) är i full gång vilket kan ses från vägen. Broarna ska breddas för att kunna klara motorvägens nya utformning. Inom 2–3 månader beräknas dessa vara färdiga. Bro 520, ca 5 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits och syns inte till mer. Vid bro 525, cirka 2 km norr om trafikplats Hallsjö byggs just nu en förbifart som kommer trafikeras någon gång efter nyår. Detta för att underlätta broarbetet.

Just nu är avfarten i norrgående riktning avstängd vid trafikplats Hallsjö. Denna kommer vara stängd till och med söndag den 24 november. På måndag den 25 november stängs norrgående riktning mellan trafikplats Lagan och Hallsjö.

Entreprenören vädjar till alla trafikanter att sänka hastigheten och visa hänsyn till medtrafikanter och medarbetare på bygget. Entreprenören önskar även att trafikanterna ska följa omkörningsförbudet som råder mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm och absolut inte korsa heldragna linjer eftersom det är både olagligt och farligt.