Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbete december 2019- januari 2020

Arbetet har varit igång sedan april 2019 och idag nästan 8 månader senare har vi kommit en bra bit på vägen.

 Följande arbeten har utförts inom vattenskyddsområdet.

  • Breddning och asfaltering av vägen på en sträcka av cirka 3 km.
  • Uppsättning av cirka 3 km permanenta betongbarriärer.
  • Uppsättning av cirka 6 km högkapacitetsräcken.
  • Vi har tätat cirka 6 km diken med geomembran.
  • Vi har lagt ner cirka 3 km Aco-drain ränna.
  • Uppsättning av cirka 6 km nytt viltstängsel.
  • Etablering av flera avsilningsytor.

Ovanstående delar är viktiga för arbeten inom vattenskyddsområdet. Åtgärder utförs för att skydda vattenskyddsområdet vid utsläpp och läckage som kan inträffa vid eventuella olyckor. 

Utanför det primära vattenskyddsområdet fortsätter Barslund med att bredda vägen och planera för kommande asfalteringar och uppsättningar av räcke, barriär, stängsel, avvattningsrännor m.m.

Vad gäller broarna så är det hela 28 stycken befintliga broar som påverkas på olika sätt genom att; rivas, anpassas, breddas eller byggas innan den nya motorvägen står redo. I dagsläget kan man säga att det pågår arbete med cirka 7–8 stycken broar.

Sträckan mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där Barslund arbetar just nu är cirka 12 km. Hastigheten är sänkt till 70 km/h och det är endast 1 körfält i varje riktning. På sträckan finns dagligen cirka 30 maskiner som arbetar för fullt med att driva projektet framåt.

Projektet i Ljungby startade sent under april 2019. Idag, nästan 8 månader senare har vi kommit en bra bit på väg.