Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på väg med vägskylt

Väg 23 Älmhult–Ljungstorp, mötesfri väg

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Älmhult och Ljungstorp till en mötesfri landsväg med mitträcke. För dig som trafikant blir det en säkrare väg med bättre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Just nu pågår montering av mitträcke längs sträckan. Arbetet börjar vecka 38 i vägsträckans norra delar och går sedan söderut, det planeras vara klart vecka 42.

Arbetet med montering av mitträcket utförs nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Arbetet påbörjas klockan 18:00 och avslutas klockan 06:00. Under natten kan trafiken passera arbetsområdet med hjälp av vakt och lots. Montering av mitträcket kommer innebära bullerstörningar vid nedslagning av räckesstolpar.

Längs vägen pågår arbete med anslutande vägar, kabelarbete och viltstängsel. 

Ombyggnationen av väg 23 var först tänkt att pågå fram till juni 2019, men kommer nu fortsätta fram till oktober 2019. Orsaken till tidsförlängningen är att kabelarbete längs större delen av vägsträckan har varit mer omfattande än vad som först var tänkt, med mycket mer vatten och sten än planerat. Kabelarbetet påverkar också det återstående arbetet med viltstängsel och mitträcken.

Ombyggnaden av vägen utförs av vår entreprenör Barslund AB.

Vad ska vi göra?

Vi bygger om väg 23 förbi Älmhult mellan Södra Ringvägen och väg 656 mot Holkya. Sträckans längd är cirka 15 kilometer.

Klicka här för att se en karta över arbetet 

Projektet är en del av ett större arbete med att förbättra väg 23. För att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet bygger vi mitträcke, två omkörningsfält i södra riktningen och tre i norrgående, anpassade vägkorsningar och viltstängsel. Detta minskar risken för mötes- och viltolyckor. Hastigheten på sträckan blir 100 km/h.

Genom att minska risken för mötesolyckor förbättras trafiksäkerheten. Med ombyggda och anpassade korsningar, viltstängsel och säkrare områden utmed vägen höjer vi säkerheten på vägen ännu mer.