Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alvesta, triangelspår och mötesspår

Trafikverket planerar att bygga ny järnväg i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust till kust-banan för att skapa en bättre koppling mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult och minska restiden.

Läs samrådsunderlaget

Läs samrådsunderlaget för Alvesta triangelspår.

Synpunkter kan lämnas skriftligt under samrådet

Du kan också lämna synpunkter skriftligt via brev eller e-post. Skicka in synpunkterna senast 28 januari 2022.

Via brev

Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket. Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Via e-post

Du kan också skicka via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se.

Skriv alltid ärendenummer

Skriv alltid ärendenummer TRV 2021/88866 när du lämnar dina synpunkter.

Om projektet

Alvesta triangelspår ligger i södra Alvesta. I nuläget finns ingen direkt tågförbindelse mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult och de tåg som färdas däremellan behöver göra en lokrundgång på Alvesta bangård.

Triangelspåret ska minska restiderna för tågen som trafikerar spåren mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult, det ska också frigöra kapacitet på Alvesta bangård. Ett mötesspår kommer också byggas för att underlätta för tågtrafiken in och ut ur Alvesta.

För att öka säkerheten för trafiken kommer den järnvägskorsning som finns idag på Blädingevägen (väg 126) i Alvesta att byggas om till en planskild korsning.

Ger effekter på hela järnvägssystemet

Triangelspåret och mötesspåret blir en del i att stärka järnvägen och göra det smidigare att resa och transportera gods på järnvägen. Det blir en bättre flexibilitet och minskade risker för förseningar på Södra stambanan och Kust till kustbanan och i järnvägssystemet som helhet.