Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Visionsbild från ÅF med förslag för hur esplanaden i Bäckaslöv kan se ut.

Bäckaslöv, Växjö, ny järnvägsbro, vägpassage och gång- och cykelväg

I området Bäckaslöv ska Trafikverket bygga en ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg. Arbetet är en del i att förbereda för en ny stadsdel i Bäckaslöv.

Växjö kommun har planer på att bygga en ny stadsdel i Bäckaslövsområdet, söder om Kust till Kustbanan i Växjö. För att bygga ut detta område krävs förbättrade vägförbindelser. Trafikverket bygger tillsammans med Växjö kommun en ny järnvägsbro med underliggande vägpassage för biltrafik, samt gång-och cykelväg till och från området.

Den nya vägen genom området heter Bäckaslövsesplanaden, den är 1,5 km lång och sträcker sig från Söderleden i öster till Marketenterivägen i nordväst. Trafikverket ansvarar för att bygga den västra delen vilket innebär cirka 400 meter av esplanaden samt en passage under järnvägen för bilar, gående och cyklister. Bäckaslövsesplanaden kommer ge växjöborna ett alternativ till Storgatan och gör det möjligt att smidigt ta sig från stadens södra delar till stadens västra infart. 

Järnvägsbron byggs på den befintliga sträckningen av Kust- till Kustbanan genom Växjö, och den kommer vara dimensionerad för dubbelspår. 

Trafikverkets entreprenör för arbetet är Skanska.

Tågtrafik genom Växjö stängs av 10-16 november 2020

Järnvägsbron kommer byggas bredvid järnvägen och sedan lyftas på plats. För att lyfta den på plats krävs en totalavstängning av järnvägen genom Växjö 10-16 november 2020.

Arbetet påverkar Krösatågen, Öresundståg och SJ mellan Växjö och Alvesta från 10 november till natten till 16 november. Tågen mellan Växjö och Alvesta (och Gemla) ersätts med bussar. Det kommer därför ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår.

Mer information om resor under tågstoppet finns på Länstrafiken Kronobergs webbplats (öppnas i ny flik).

Påverkar inte vägtrafiken

Just nu pågår förberedande arbeten vid sidan om befintlig väg och järnväg, och påverkar alltså inte trafiken. 

Den nya vägen kommer hamna under dagens marknivå och det kommer behövas sprängningar för att komma ner på vissa ställen. Vid sprängningarna kan det tillfälligt uppstå buller och vibrationer på platsen, men de flesta i området kommer inte märka av det alls.

Kartbild över området Bäckaslöv.
Bilden ovan: karta över Växjö centrum och området Bäckaslöv. Klicka på kartan för att se större version (öppnas i nytt fönster).