Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bäckaslöv, Växjö, ny järnvägsbro, vägpassage och gång- och cykelväg

I området Bäckaslöv bygger Trafikverket en ny järnvägsbro med ny vägpassage under järnvägen, samt en ny gång- och cykelväg. Arbetet är en del i att förbereda för en ny stadsdel i Bäckaslöv.

Växjö kommun har planer på att bygga en ny stadsdel i Bäckaslövsområdet, söder om Kust till Kustbanan i Växjö. För att bygga ut detta område krävs förbättrade vägförbindelser. Trafikverket bygger tillsammans med Växjö kommun en ny järnvägsbro med underliggande vägpassage för biltrafik, samt gång-och cykelväg till och från området.

Den nya vägen genom området heter Bäckaslövsesplanaden, den är 1,5 km lång och sträcker sig från Söderleden i öster till Marketenterivägen i nordväst. Trafikverket ansvarar för att bygga den västra delen vilket innebär cirka 400 meter av esplanaden med en passage under järnvägen för bilar, gående och cyklister. Bäckaslövsesplanaden kommer ge växjöborna ett alternativ till Storgatan och gör det möjligt att smidigt ta sig från stadens södra delar till stadens västra infart. 

Järnvägsbron har byggts på den befintliga sträckningen av Kust- till Kustbanan genom Växjö, och den är dimensionerad för dubbelspår. 

Trafikverkets entreprenör för arbetet är Skanska.

Vad händer nu?

Järnvägsbron lyftes på plats i november 2020. Det som ska byggas nu är väg samt gång-och cykelväg under järnvägsbron. Även en gång- och cykelbro parallellt med järnvägen byggs. 

Arbetena planeras bli färdiga sommaren 2021.

Påverkar inte vägtrafiken

Just nu pågår arbeten vid sidan om befintlig väg, och påverkar alltså inte trafiken. 

Den nya vägen hamnar under dagens marknivå och det behövs sprängningar för att komma ner på vissa ställen. Vid sprängningarna kan det tillfälligt uppstå buller och vibrationer på platsen, men de flesta i området kommer inte märka av det alls.

Kartbild över området Bäckaslöv.Bilden ovan: karta över Växjö centrum och området Bäckaslöv. Klicka på kartan för att se större version (öppnas i nytt fönster).