Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Sjöboda-Ryd, faunapassage

Trafikverket planerar viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda–Ryd för att förbättra trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Sträckan är ca 8 km och viltstänglslad men saknar viltanpassade passager. Genom att viltanpassa sträckan med viltpassager, faunaskärmar på broar och anpassning av viltstängsel, minskad barriäreffekt för klövvilt. Åtgärderna ger även en ökad trafiksäkerhet. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.

Kameraövervakning

Syftet med kamerabevakningen är att övervaka passagens funktion för däggdjur, som är en del av Trafikverkets forskningsprogram TRIEKOL. Programmet handlar om hur transportinfrastrukturen påverkar biologisk mångfald och landskapsekologi. Syftet med bevakningen är inte att få med personer i bild. I den mån människor har kommit med i bild kommer dessa att raderas i samband med att bilderna hämtas från kameran, vilket sker var tredje vecka.

En förmätning blev klar 2019 och en eftermätning planeras  2022. Det planeras åtgärder för att förbättra passagen för älg och hjort under 2021. Förmätningen mäter passagens effektivitet innan åtgärder gjorts, och eftermätningen efter åtgärder genomförts.

Fågelinventering skedde våren och sommaren 2020 för att inventera hur fågellivet kommer att påverkas vid uppsättning av bullerskydd.

Läs mer om rättslig grund för övervakning och lagringstid för bilder med identifierbara personer här!