Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Sjöboda-Ryd, faunapassage

Trafikverket planerar viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda–Ryd för att förbättra trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Sträckan är ca 8 km och viltstänglslad men saknar viltanpassade passager. Genom att viltanpassa sträckan med viltpassager, faunaskärmar på broar och anpassning av viltstängsel, minskad barriäreffekt för klövvilt. Åtgärderna ger även en ökad trafiksäkerhet. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.

Aktuellt

Arbetet startar sommaren 2021 med förberedande arbeten som t ex provtagningar och etablering av entreprenörens platskontor. Under hösten drar arbetet igång utmed E4 med att byta broräcken, sätta upp skärmar på broarna för att förhindra att djuren bländas eller störs av buller.

Trafiken kommer att kunna köra på E4 som vanligt men det blir sänkt hastighet och omledning via motsatta körfältet. Arbetet planeras att vara klart i början på december 2021. Rastplats sjöboada stängs av under vissa tider och då en sida i taget.