Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Sjöboda-Ryd, faunapassage

Trafikverket arbetar med viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda–Ryd för att förbättra trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Sträckan är ca 8 km med viltstängsel men saknar viltanpassade passager. Genom att viltanpassa sträckan med viltpassager och anpassning av viltstängsel, minskad barriäreffekt för klövvilt. Åtgärderna ger även en ökad trafiksäkerhet. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.

Aktuellt

Arbetet startar sommaren 2021 med förberedande arbeten som t ex provtagningar och etablering av entreprenörens platskontor. Under hösten pågår arbetet utmed E4 med att byta övergångskonstruktioner mellan väg och bro för att minska bullret från vägen till området under vägen där djuren passerar.

Trafiken kommer att kunna köra på E4 som vanligt men det blir sänkt hastighet och omledning via motsatta körfältet. Arbetet planeras att vara klart under 2021. Rastplats sjöboada stängs av under vissa tider och då en sida i taget.