Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 30, Växjö Västra, två cirkulationsplatser

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun två nya cirkulationsplatser i västra Växjö. Detta gör vi för att kunna ansluta Växjö kommuns nya verksamhetsområde Väster till riksväg 30 och för att din resa ska bli tryggare och smidigare.

Växjö kommun planerar ett nytt verksamhetsområde i västra Växjö, i nära anslutning till Växjö flygplats. För att kunna förse det nya området med trafik krävs att två befintliga korsningar byggs om; Trafikplats Öjaby och korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen.

Så planerar vi

Trafikplats Öjaby byggs om med en cirkulationsplats som får en ny anslutning västerut. Korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen byggs även den om till en cirkulationsplats med en anslutning västerut. I denna korsning ska även en planskild gång- och cykelpassage byggas, och den busshållplats som finns på platsen flyttas till söder om cirkulationsplatsen för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Utvecklingen av Växjös västra verksamhetsområde är en viktig del i stadens fortsatta expansion och för Växjös roll som regional utvecklingsmotor i södra Sverige.

Vad händer nu?

Vi håller just nu på att planera projektet, och det ska bland annat göras marktekniska undersökningar i området.

Det kommer även hållas samråd med berörda ledningsägare. Detta för att vi i nästa skede ska kunna ta fram bygghandlingar och handla upp en entreprenör för produktion.

Byggandet planeras starta hösten 2020.