Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 23, Huseby–Marklanda, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23 mellan Huseby och Marklanda genom att mötesseparera vägen.

Om projektet väg 23 Huseby-Marklanda

Mellan Hässleholm och Växjö har väg 23 etappvis mötesseparerats men bland annat delen mellan Huseby och Marklanda återstår. När vägen mötesseparerats med mitträcken ökar trafiksäkerheten och då blir det möjligt att höja hastighetsgränsen.

Så här vill vi bygga vägen

Vägen blir en 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning, att den mittsepareras möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Detta kräver att hela sträckan breddas. Dessutom gör vi vissa justeringar på vägprofilen, vilket till exempel innebär att vägens läge kan behöva höjas eller sänkas.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan. Och strax nordöst om Mad sjö kommer viltet kunna ta sig under väg 23 genom en vägport för både vägtrafik och vilt.

Sänk hastigheten vid vägarbetet

Vår entreprenör Peab schaktar förfullt längs sträckan och man börjar nu se den nya väglinjen på breddningen växa fram. Arbetet är igång mellan infartsvägen mot Vederslöv i norr och cirka 300 meter söder om trafikkontrollplatsen.

Sprängningsarbetena längs sträckan innebär att trafiken stoppas kortare stunder flera gånger om dagen. Hastighetsgränsen är också sänkt till 70 km/tim. Sprängningsarbeten påbörjades i juni månad och kommer pågå en tid framöver.

Arbete med ny väganslutning mot Vederslöv och Odenslanda

Arbete pågår även med den nya vägsträckningen som kommer att börja strax innan Odenslanda-infarten och som ska bindas samman med infarten mot Vederslöv. Den nya vägsträckan är på cirka 700 meter och kommer även fungera som en omledningsväg av väg 23 när bron ska byggas.

Vi vill uppmärksamma alla trafikanterna att var ute i god tid, köra försiktigt och att både vara rädda om er själva och om de som arbetar vid vägen.