Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 23, Huseby–Marklanda, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23 mellan Huseby och Marklanda genom att mötesseparera vägen.

Trafikverket rustar upp bro på väg 23 vid Huseby

Arbetet med bron planeras pågå vecka 16-20 (ungefär 19 april till 23 maj 2021). Under tiden arbetet pågår är ett körfält stängt på bron, och hastigheten sänkt till 50 km/tim. Trafiken kommer ledas förbi med trafikljus.

Trafikverket underhåller broar regelbundet och arbetet är inte en del av projektet Huseby-Marklanda.

Läs mer om Trafikverkets brounderhåll i Kronobergs län.

Om projektet väg 23 Huseby-Marklanda

Mellan Hässleholm och Växjö har väg 23 etappvis mötesseparerats men bland annat delen mellan Huseby och Marklanda återstår. När vägen mötesseparerats med mitträcken ökar trafiksäkerheten och då blir det möjligt att höja hastighetsgränsen.

Så här vill vi bygga vägen

Vägen blir en 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning, att den mittsepareras möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Detta kräver att hela sträckan breddas. Dessutom gör vi vissa justeringar på vägprofilen, vilket till exempel innebär att vägens läge kan behöva höjas eller sänkas.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan. Och strax nordöst om Mad sjö kommer viltet kunna ta sig under väg 23 genom en vägport för både vägtrafik och vilt.

Trafiken påverkas från vecka 16

Från 19 april blir det mer påverkan på trafiken längs sträckan på grund av geotekniska undersökningar och miljöprovtagning som ska göras. Det innebär att vi är tvungna att under kortare stunder stanna trafiken med flaggvakter och TMA-fordon. Det gör vi för att säkerställa att trafikanter och de som jobbar med vägen inte kommer till skada.

Senare under våren kommer markarbeten göras för att förbereda för en breddad väg.

Vi vill uppmärksamma alla trafikanterna att var ute i god tid, köra försiktigt och att både vara rädda om er själva och om de som arbetar vid vägen.

Trafikverkets byggentreprenör för projektet är Peab.

Arbete vid sidan om vägen i början av 2021

I början av 2021 har vi avverkat skog utmed vägen. I januari började vi röja mindre träd och buskar nere i Huseby och sedan fortsatte vi upp mot Marklanda. Nu har vi avverkat all skog för den nya breddade allmänna vägen. Det återstår lite arbete med att samla ihop ris. Avverkning för nya enskilda anslutningar har vi ännu inte påbörjat utan det kommer längre fram.