Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 25 Glamshult-Vrå-Boasjön, mötesfri väg

Trafikverket planerar att mötesseparera väg 25 mellan Glamshult-Vrå och Vrå–Boasjön, även andra säkerhetsåtgärder kommer göras för vilt och i vägens sidoområden. Åtgärderna kommer göra sträckan både säkrare och smidigare.

Läs samrådsmaterialet

22 februari–18 mars 2021 är vägplanerna för de två etapperna ute på samråd.
Gå till sidan för samrådsmaterialet.

Arbetet är indelat i två etapper:

  • Etapp 1: Glamshult-Vrå
  • Etapp 2: Vrå-Boasjön

Se kartbild som visar sträckan (pdf-dokument, 800 kB, öppnas i ny flik)

Så blir vägen

Vägen planeras bli en så kallad 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor, och den kommer vara byggd för hastighetsgränsen 100 km/tim.

Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med mitträcke och 2-3 omkörningssträckor i varje riktning. Vägens sidoområden och diken ska också göras säkrare. Vi kommer också se över ifall korsningar och mindre anslutningar behöver stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska ses över, och om det behövs kommer det justeras för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen. En planskild passage för vilt planeras mellan Vrå och Boasjön (etapp 2).

Busshållplatser ses över och anpassas vid behov.

Redan nu har vi börjat skissa på tidiga förslag för etapperna (ingår inte i samrådsunderlaget):

Säkrare väg med mittseparering

När sträckan mellan Glamshult-Boasjön mötesseparerats med mitträcke blir det ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. I nuläget är Glamshult-Vrå-Boasjön de enda delarna som saknar mittseparering.

Förutom att det idag saknas mötesseparering saknas det också säkra omkörningssträckor, och det finns behov av att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.