Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25 Glamshult-Vrå-Boasjön, mötesfri väg

Trafikverket planerar att mötesseparera väg 25 mellan Glamshult-Vrå och Vrå–Boasjön, även andra säkerhetsåtgärder kommer göras för vilt och i vägens sidoområden. Åtgärderna kommer göra sträckan både säkrare och smidigare.

Arbetet är indelat i två etapper:

  • Etapp 1: Glamshult-Vrå
  • Etapp 2: Vrå-Boasjön

Se kartbild som visar sträckan (pdf-dokument, 800 kB, öppnas i ny flik)

Vad händer nu?

Vi bjuder in till samråd kring den planerade byggnationen av väg 25 till en mötesfri väg samt en faunapassage för vilt. Vi vill veta vad ni tycker!

Samrådstid: 7 oktober-2 november 2021.

Samrådshandlingar: Handlingar finns under menyn Dokument.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 2 november 2021 till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se alternativt lämna dina synpunkter här på sidan (synligt under samrådsperioden). Ange diarienummer TRV2021/17988.

Så blir vägen

Vägen planeras bli en så kallad 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor, och den kommer vara byggd för hastighetsgränsen 100 km/tim.

Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med mitträcke och 2-3 omkörningssträckor i varje riktning. Vägens sidoområden och diken ska också göras säkrare. Vi kommer också se över ifall korsningar och mindre anslutningar behöver stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska ses över, och vid behov justeras och kompletteras med viltuthopp för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen. En passage för vilt planeras mellan Vrå och Boasjön (etapp 2).

Busshållplatser ses över och anpassas vid behov.

Säkrare väg med mittseparering

När sträckan mellan Glamshult-Boasjön mötesseparerats med mitträcke blir det ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. I nuläget är Glamshult-Vrå-Boasjön de enda delarna som saknar mittseparering.

Förutom att det idag saknas mötesseparering saknas det också säkra omkörningssträckor, och det finns behov av att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.