Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Hovmantorp-Lessebo, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 mellan Hovmantorp och Lessebo. Vi vill mötesseparera vägen mellan Hovmantorp och väg 840 (Bergdalavägen) samt göra andra säkerhetsåtgärder för vilt och vid sidan om vägen.

Läs samrådsunderlaget

Här kan du läsa samrådsunderlaget i sin helhet (pdf-dokument, 7 MB, öppnas i ny flik).

Delen mellan Hovmantorp och väg 840 (Bergdalavägen)

Vägen saknar mötesseparering och säkra omkörningssträckor. Det finns ett stort behov att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

Vägen planeras bli mötesfri 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning, att vägen mittsepareras möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med omkörningssträckor och mitträcke. 

Se karta över sträckan (pdf-dokument, 924 kB, öppnas i ny flik)

Vägens sidoområden och diken ska göras säkrare. Vi kommer också se över korsningar och mindre anslutningar till vägen.

Vi kommer se över cykelbehovet och utreder om det finns möjlighet för en planskild gång- och cykelpassage över väg 25 vid Hovmantorp, samt möjligheterna till cykling mellan Hovmantorp och Lessebo.

Säkrare för både djur och trafikanter

Infrastruktur utgör oftast en barriär i naturen för djur genom att försvåra eller hindra djur från att röra sig fritt i landskapet. Djur som passerar på vägen riskerar att bli påkörda och kan orsaka trafiksäkerhetsproblem. I projektet planerar vi för en faunapassage för stora däggdjur samt tre stycken passager för små och medelstora däggdjur intill vattendrag, torrtrummor. Vi planerar även att sätta faunastängel längs hela sträckan.