Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun för en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. Detta gör vi för att din resa till, från och genom Växjö ska bli säkrare och smidigare.

Trafikverket planerar mittseparera Österleden och bygga en trafikplats där trafiken från väg 25 och 27 skiljs från lokaltrafiken. Köerna blir på så sätt färre, vilket innebär kortare restider oavsett om du åker kollektivt eller kör bil.

Växjö stad växer, och därför utformas den nya trafikplatsen med tanke på ökade trafikmängder. Vi tar även hänsyn till Fyllerydskogen och att det ska vara smidigt att ta sig dit, till exempel till fots eller med cykel. Anslutningarna till Fyllerydskogen blir också fler än tidigare.

Hur går arbetet till?

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnaden. Trafikverket har tagit fram en vägplan och Växjö kommun en detaljplan för att bygga om väg 25 Österleden enligt förslaget. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.

Ombyggnaden av väg 25 Österleden och trafikplats Fagrabäck beräknas kunna starta 2023 och ta cirka två år.  

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektet.

Vad ska göras?

 • Den genomgående trafiken separeras från den lokala trafiken.
 • Nya gång- och cykelvägar.
 • Tre nya cirkulationsplatser.
 • Planskild gång- och cykelväg till Fyllerydskogen, samt anslutningsvägar in i reservatet.

När byggnationen är klar kan hastigheten för genomgående trafik på väg 25 höjas till 100 km/timmen.

Detta innebär ombyggnationen:

 • Restiden mellan Högstorp och centrum minskar.
 • Risken för köbildning minskar eftersom trafiken blir jämnare.
 • Lokal kollektivtrafik kommer fram snabbare.
 • Säkerheten ökar för fotgängare med hjälp av planskilda övergångar.
 • Området får en sammanhängande gång- och cykelväg.
 • Möjligheterna att nå Fyllerydskogen blir fler, både till fots, med cykel och med bil.

Så här arbetar vi med miljön:

 • Viltstängsel kommer sättas upp.
 • Bullerplank kommer sättas upp längs vägen.
 • Fyllerydskogen får ett större område skyddad skog i form av naturreservat. Detta eftersom vi blir tvungna att ta 2 procent av Fyllerydskogen för att bygga trafikplatsen.

Under byggtiden

Vi gör allt vi kan för att du ska komma fram så lätt som möjligt under byggtiden. En stor del av arbetet kommer göras där det idag är skog och kommer därför inte störa trafiken. Dessa vägar kommer vi sedan använda för att leda om trafiken när vi ska påbörja arbetet där det idag är väg. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade under byggtiden och kommer ha samma restid som vanligt. Fyllerydskogen kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.