Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke.

Mötesfria vägar ökar trafiksäkerheten och räddar liv, samtidigt möjliggör det en bättre framkomlighet för trafiken. För att ytterligare öka säkerheten kommer vi stänga osäkra anslutningar längs sträckan och bygga två nya trafikplatser; trafikplats Alvesta Väst och trafikplats Hjortsberga.

Viltstängsel kommer bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

NCC är upphandlad byggentreprenör och arbetet har börjat på platsen under hösten 2021. Byggtiden beräknas bli nästan två år.

4 km väg blir mötesfri

Nuvarande vägen breddas från cirka 8 meter till 13 meter på en drygt 3 km lång sträcka, samt 1 km i ny sträckning. Totalt 4 km väg görs alltså mötesfri väg.

Projektet innefattar också en trafikkontrollplats, två pendlarparkeringar, busshållplatser samt om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Påverkan på trafiken

Till en början kommer det mesta av arbetet pågå vid sidan om vägen, i form av avverkning av träd och flytt av ledningar. Men senare under byggtiden kommer trafiken på vägen påverkas, även om det mest trafikpåverkande arbetena blir nattetid.

Arkeologiska undersökningar

Arkeologisk slutundersökning utfördes av Museiarkeologi sydost (Kalmar läns museum) sensommaren 2020. I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningar. 

Här kan se mer från arkeologernas arbete (öppnas i ny flik)