Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Växjö-Tomeshult, faunaåtgärder

Trafikverket planerar bygga viltstängsel och flera faunapassager på väg 25 mellan både Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Tomeshult. Det kommer göra att djuren kan ta sig över väg 25 på ett säkrare sätt och minska risken för viltolyckor.

Väg 25 är hårt trafikerad eftersom det är en viktig länk mellan Kalmar och Halmstad. Det är många djur (i synnerhet klövvilt) som rör sig i området och frekvensen för viltolyckor är relativt hög. Djur som passerar på vägen utsätts för fara och kan även orsaka stora problem för trafikanter.

Faunapassager så djur kan röra sig mer fritt

Sträckan Växjö-Hovmantorp (cirka 23 km) och har en modern vägutformning med viltstängsel, sidoräcken och mitträcken. Denna infrastruktur utgör dock ofta en barriär för djur i naturen, eftersom den försvårar eller hindra djur från att röra sig fritt i landskapet. För att minska den barriäreffekten för djur längs sträckan Växjö-Hovmantorp planerar vi bygga ett antal faunapassager.

Sträckan Lessebo-Tomeshult (cirka 12 km) saknar viltstängsel och mitträcke. På den sträckan planerar vi för faunastängsel och faunapassager. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden.

Genom dessa åtgärder ökar vi säkerheten för vilt att passera vägen säkert och vi minskat barriäreffekten. För trafikanten kommer väg 25 bli säkrare och antalet viltolyckor kommer minska längs sträckan. 

Bilden ovan: Karta över vägsträckan mellan Växjö och Tomeshult. Klicka på bilden för att se större version.

Tidplan:

  • 2020 och 2021: Planprocess där vi tar fram vägplan, och därefter förfrågningsunderlag för att upphandla entreprenör som ska utföra arbetet.
  • 2022 och 2023: Byggnation.