Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Växjö-Tomeshult, faunaåtgärder

Trafikverket planerar bygga viltstängsel och flera faunapassager på väg 25 mellan både Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Tomeshult. Det kommer göra att djuren kan ta sig över väg 25 på ett säkrare sätt och risken för viltolyckor minskas.

Väg 25 är hårt trafikerad eftersom det är en viktig länk mellan Kalmar och Halmstad. Det är många djur (i synnerhet klövvilt) som rör sig i området och antalet viltolyckor är relativt högt. Djur som passerar på vägen utsätts för fara och kan även orsaka stora problem för trafikanter.

Faunapassager mellan Växjö och Hovmantorp

Sträckan Växjö-Hovmantorp (cirka 23 km) och har en modern vägutformning med viltstängsel, sidoräcken och mitträcken. Men denna infrastruktur blir ofta en barriär för djur i naturen, eftersom den försvårar eller hindrar djur från att röra sig fritt i landskapet.

För att minska den barriäreffekten för djur längs sträckan Växjö-Hovmantorp planerar vi bygga ett antal faunapassager. En passage för medelstora däggdjur (till exempel utter) intill ett vattendrag, samt tre faunapassage för stora däggdjur (till exempel älg) över eller under vägen.

Viltvarningssystem mellan Lessebo och Tomeshult

Sträckan Lessebo-Tomeshult (cirka 12 km) saknar viltstängsel och mitträcke. På den sträckan planerar vi för faunastängsel och faunapassager. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet. Faunapassagerna på den här sträckan är både passager intill vattendrag och passage med ITS-teknik för stora däggdjur.

ITS står för intelligenta trafiksystem och i det här fallet innebär det ett speciellt viltvarningssystem. Stängslet kommer vara öppet vid ett antal passager så att viltet kan röra sig över vägbanan. Och vid dessa platser kommer vi bygga viltvarningssystem med digitala vägskyltar, som tänds upp och varnar trafikanterna när vilt befinner sig på eller i närheten av vägen

Bilden ovan: Karta över vägsträckan mellan Växjö och Tomeshult. Klicka på bilden för att se större version.

Tidplan:

  • 2020 och 2021: Planprocess där vi tar fram vägplan, och därefter förfrågningsunderlag för att upphandla entreprenör som ska utföra arbetet.
  • 2022 och 2023: Byggnation.