Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 30, Växjö Västra, två cirkulationsplatser

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun två nya cirkulationsplatser i västra Växjö. Detta gör vi för att kunna ansluta Växjö kommuns nya verksamhetsområde i Nylanda till riksväg 30, och för att skapa en tryggare och smidigare väg.

Växjö kommun planerar ett nytt verksamhetsområde i Nylanda, i nära anslutning till Växjö flygplats. För att kunna förse det nya området med trafik krävs att två befintliga korsningar byggs om; Trafikplats Öjaby och korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen.

Så planerar vi

Den ena korsningen; vid Trafikplats Öjaby, byggs en cirkulationsplats som ger en ny anslutning västerut mot verksamhetsområdet.

Den andra cirkulationsplatsen; där riksväg 30 och Nylandavägen möts, byggs även den med en anslutning västerut. I denna korsning ska även en planskild gång- och cykelpassage byggas, och den busshållplats som finns på platsen flyttas till söder om cirkulationsplatsen för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Utvecklingen av Nylanda verksamhetsområde är en viktig del i stadens fortsatta expansion och för Växjös roll som regional utvecklingsmotor i södra Sverige.

Byggstart oktober 2020

Under hösten 2020 byggs en infart mot Nylanda verksamhetsområde vid Trafikplats Öjaby väster om väg 30. Det pågår också andra förberedelser för cirkulationsplatsen som ska byggas. I det här skedet kommer inte framkomligheten för allmän trafik på väg 30 att påverkas särskilt mycket. Infartsvägen är inledningsvis avsedd för byggtrafik och beräknas bli klar i december 2020.

Fortsätter våren och sommaren 2021

I början på 2021 startar arbetet vid den norra cirkulationsplatsen; där väg 30 och Nylandavägen möts. Där ska en ny gång- cykelport börja byggas intill riksvägen, som senare ska lanseras till slutligt läge söder om den nya cirkulationsplatsen.

Det är under sommaren 2021 de nya cirkulationsplatserna kommer ta tydligare form. Det kommer då också innebära viss påverkan på trafiken på väg 30, med tillfälliga förbifarter under några veckor.

Förutom den nya planskilda gång- och cykelpassage som byggs under väg 30 ska de två busshållplatser flyttas söder om cirkulationsplatsen. Gång- och cykelvägen mellan Öjaby och Härlövvägen kommer i fortsättningen korsa vägen planskilt. Allt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.