Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 30, Växjö Västra, två cirkulationsplatser

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun två nya cirkulationsplatser i västra Växjö. Detta gör vi för att kunna ansluta Växjö kommuns nya verksamhetsområde i Nylanda till riksväg 30, och för att skapa en tryggare och smidigare väg.

Växjö kommun planerar ett nytt verksamhetsområde i Nylanda, i nära anslutning till Växjö flygplats. För att kunna förse det nya området med trafik krävs att två befintliga korsningar byggs om; Trafikplats Öjaby och korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen.

Så bygger vi

Vid den ena korsningen; Trafikplats Öjaby, byggs en cirkulationsplats som ger en ny anslutning västerut mot verksamhetsområdet.

Den andra cirkulationsplatsen; där riksväg 30 och Nylandavägen möts, byggs också med en anslutning västerut. I denna korsning har även en planskild gång- och cykelpassage byggts, och den busshållplats som finns på platsen har flyttats till söder om cirkulationsplatsen för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Se kartbild över området (pdf-dokument, 400 kB, öppnas i ny flik)

Utvecklingen av Nylanda verksamhetsområde är en viktig del i stadens fortsatta expansion och för Växjös roll som regional utvecklingsmotor i södra Sverige.

Klart vid norra cirkulationsplatsen

I juli blev arbetet med den norra cirkulationsplatsen klart; där väg 30 och Nylandavägen möts. 

Vid norra cirkulationsplatsen har också en ny gång- cykelport byggts intill väg 30, och lanserades söder om den nya cirkulationsplatsen i slutet på april. 

Arbetet fortsätter vid södra cirkulationsplatsen

I slutet på sommaren flyttades arbetet ner till den andra nya cirkulationsplatsen i trafikplats Öjaby. Trafiken på väg 30 leds förbi vägarbetet med sänkt hastighet och tillfällig förbifart. Var ute i god tid och kör försiktigt!

Om gång- och cykelvägen och nya busshållplatser

Förutom den nya planskilda gång- och cykelpassage som byggs under väg 30 har två busshållplatser flyttats söder om cirkulationsplatsen och är nu klara. Gång- och cykelvägen mellan Öjaby och Härlövvägen korsar nu vägen planskilt. Allt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.