Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 555, en asfalterad, mindre väg genom gröna fält och blandskog. Foto: Richard Malm.

Väg 555, Hovdinge–Mjälen, gång- och cykelväg

Trafikverket och Ljungby kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vi samordnar det med kommunens arbete med att lägga vatten- och avloppsledningar.

Ljungby kommun planerar att lägga ledningar för vatten och avlopp från Ljungby till Mjälen. I samband med det planerar Trafikverket och kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 555 mellan Hovdinge och Mjälen, en sträcka på nio kilometer.

Syftet med gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den bidrar även till att området kring sjön Bolmen blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Hela projektet samfinansieras av Trafikverket och Ljungby kommun. Ljungby kommun är byggherre för projektet. Läs mer om VA-ledningar på Ljungby kommuns webbplats via länken nedan.
Överföringsledning för vatten och avlopp Ljungby–Bollstad (Extern webbplats)