Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg genom gröna träd.

Väg 941 Lillagården–Stenbrohult, breddning

Vi breddar väg 941 mellan Lillagården och Stenbrohult för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 941 är i dag en smal väg där möten ​mellan framför allt långtradare och personbil kan vara svåra. För cirka 10 år sedan breddades ett antal sträckor för att underlätta möten mellan fordon. Nu ska vi bredda resterande sträckor på cirka 7 kilometer. När vi är klara kommer vägen att ha en bredd på cirka 6,5 meter, vilket kommer att bidra till att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter längs vägen.

Under våren 2021 har vi börjat ta fram en vägplan, det vill säga ett förslag på hur vägen kommer att breddas. Förslaget kommer att gå ut på samråd som planeras ske under december 2021, där allmänheten och berörda kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter, och på så vis påverka utformningen av vägen. Vi beräknar att vara klara med breddningen vid årsskiftet 2024/2025.