Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny järnvägsstation i Kiruna

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för lokalisering av en ny permanent järnvägsstation i Kiruna.

Den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna har medfört att tidigare järnvägsstation tagits ur bruk och att en ny tillfällig har byggts för den nya järnvägssträckningen väster om Kiruna 2013. Den tillfälliga stationen ska ersättas av en ny permanent station. Som ett led i detta arbete har en åtgärdsvalsstudie genomförts. 

Åtgärdsvalsstudiens syfte är att få en god överblick över tidigare arbete samt komplettera den i förstudien framtagna målbilden för en ny järnvägsstation. För de från förstudiens kvarvarande fem lokaliseringsalternativen har även en fördjupad analys för tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1 och 2 genomförts. De olika lokaliseringsalternativen utgör underlag för fortsatt arbete i en järnvägsplan.

Läs mer:

ÅVS-rapporten Ny järnvägsstation i Kiruna (pdf-fil, 10 MB)

Samhällsekonomiska effektbedömningar (intern länk, se Investering)