Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riktade miljöåtgärder inom natur och kultur

Trafikverket genomför riktade miljöåtgärder för att åtgärda brister i infrastrukturen. Bristerna kan till exempel bero på att anläggningen byggdes när kraven var lägre än i dag, eller på att trafiken har ökat och användningen av vägen har förändrats.

Vi arbetar för att det ska vara smidigt och tryggt att resa och transportera gods. Samtidigt påverkar infrastrukturen både miljön och människors hälsa. Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor. Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller och vibrationer.  Viktiga livsmiljöer för djur och växter skadas och värdefulla kulturarv påverkas. Men vi har också möjlighet till positiva förändringar genom våra miljöåtgärder.

I Norrbotten och Västerbotten arbetar vi bland annat med dessa riktade miljöåtgärder:

  • Bevara artrika vägkanter
  • Bekämpa invasiva växter
  • Restaurera och återställa alléer
  • Åtgärda vägtrummor så att de blir ekologiskt anpassade och gör det möjligt för vattenlevande organismer att passera väganläggningen
  • Bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt
  • Förhindra ren- och viltpåkörningar samt förbättra samebyarnas möjlighet till att nyttja betesmark nära väg genom att komplettera och förbättra befintligt viltstängsel

Läs mer om vilka hur vi jobbar med de olika delarna i menyn.