Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riktade miljöåtgärder inom natur och kultur

Transportsystemet påverkar landskapet och dess omgivning. Människan, naturen och kulturmiljön berörs på olika sätt av våra vägar och järnvägar. Trafikverket genomför riktade miljöåtgärder för att åtgärda brister i infrastrukturen.

Bristerna kan till exempel bero på att anläggningen byggdes när kraven var lägre än i dag, eller på att trafiken har ökat och användningen av anläggningen har förändrats.

Vi arbetar för att det ska vara smidigt och tryggt att resa och transportera gods. Samtidigt påverkar infrastrukturen både miljön och människors hälsa. Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor. Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller och vibrationer.  Viktiga livsmiljöer för djur och växter försvinner och värdefulla kulturarv skadas. Men vi har också möjlighet till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och samband. När vi bygger och underhåller vägar och järnvägar försöker vi minska påverkan på omgivningen även om den inte går att undvika helt.

I Norrbotten och Västerbotten arbetar vi bland annat med dessa riktade miljöåtgärder:

  • utveckla och stärka objekt för att visa den väghistoriska utvecklingen.
  • restaurera och begränsa skador på kulturvärden.
  • återupprätta och stärka samband och kvaliteter i landskapet.
  • minska barriäreffekter och störningar i livsmiljö för växt- och djurarter.
  • nyskapa och bevara artrika miljöer
  • begränsa invasiva oönskade arter

Läs mer om vilka hur vi jobbar med de olika delarna i menyn.