Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Riktade miljöåtgärder inom natur och kultur

Transportsystemet påverkar landskapet och dess omgivning. Människan, naturen och kulturmiljön berörs på olika sätt av våra vägar och järnvägar. Där vår infrastruktur påverkar omgivningen negativt arbetar vi med riktade miljöåtgärder.

Vi arbetar för att det ska vara smidigt och tryggt att resa och transportera varor. Samtidigt påverkar transporterna och byggandet av infrastrukturen både miljön och människors hälsa. När vi bygger och underhåller vägar och järnvägar planerar vi för att minska påverkan på natur, kultur och landskap. Påverkan går dock inte att undvika helt.

Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor. Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller och vibrationer, viktiga livsmiljöer för djur och växter försvinner och värdefulla kulturarv skadas. Men vi har också möjlighet till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och samband.

I Norrbotten och Västerbotten arbetar vi bland annat med dessa riktade miljöåtgärder:

  • utveckla och stärka objekt för att visa den väghistoriska och vägtekniska utvecklingen.
  • restaurera och begränsa skador på kulturvärden.
  • återupprätta och stärka samband och kvaliteter i landskapet.
  • minska barriäreffekter och störningar i livsmiljö för växt- och djurarter.
  • nyskapa och bevara artrika miljöer
  • begränsa invasiva oönskade arter

Läs mer om vilka hur vi jobbar med de olika delarna i menyn.