Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Loktåg i närbild

Bangårdsförlängning Rensjön, Kaisepakte

Trafikverket har beslutat om åtgärder som ska förbättra förutsättningarna för Malmbanans ökade trafikering.

Trafikverket har beslutat att mötesstationerna ska utformas för stax (största tillåtna axellast) 30 ton och förlängas så att de har två eller tre spår som ska klara möten med 750 meter långa godståg. Den hinderfria längden blir minst 885 meter för att klara samtidig infart efter införandet av ERTMS .

Vi bygger också ett nytt uppställningsspår för vagnreparationer med tillhörande arbetsyta. Uppställningsspåret förses med växlar i båda ändar.

Servicevägar byggs för att vi ska komma åt arbetsyta och växeländer på mötesstationerna.

Bakgrund

Trafikeringskraven längs den 50 mil långa Malmbanan har ökat då både längre och tyngre tåg kommer att trafikera banan. Eftersom Malmbanan är enkelspårig har bangårdarna en central roll för att trafikeringen ska kunna ske med god kapacitet.