Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gammelstads bangårdsförlängning

För att öka kapaciteten för både person- och godståg ska Gammelstads driftplats förlängas så att 750 meter långa malmtåg kan mötas där.

Sträckan mellan Luleå och Boden trafikeras idag av malmtrafik, persontrafik och övrig godstrafik och har kapacitetsbrist. Ombyggnationen kommer även förbättra kapaciteten för godsterminalen och persontrafiken och möjliggöra möten med samtidig infart. Hela driftplats kommer dessutom att rustas upp med bl.a. förbättrade bulleråtgärder. 

En järnvägsplan har startat och samrådsmöte på orten planeras till hösten 2018. Aktuell information om samråd kommer att publiceras här.

Produktionen är planerad till 2021 och 2022.