Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett blått tåg på spåret en vinterdag

Stax 32,5 ton på Malmbanan

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Nu pågår planering inför teststart på sträckan Kiruna-Narvik.

En axellast på 32,5 ton jämfört med nuvarande 30 ton innebär cirka tio procents kapacitetsökning, utan att öka antalet tåg. Det kan jämföras med att varje malmtåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm.

Tester med tyngre tåg på sträckan Kiruna-Narvik planeras att starta i slutet av 2018. Det innebär till att börja med ett tåg/dygn. Testerna genomförs i samråd mellan Trafikverket, BaneNor och LKAB. 32,5 tons axellast är högst i Europa, den vanligaste axellasten i Sverige är 25 ton. Just nu pågår planering för de förstärkningsåtgärder som krävs inför testet. Planen är att genomföra nödvändiga förstärkningsåtgärder under barmarksperioden 2018. Bland annat ska ett antal järnvägsbankar och broar förstärkas innan testerna kan starta.

Arbetet med att utreda sträckan Kiruna-Narvik startade våren 2016. Tillståndet för alla 53 broar på den nästan 13 mil långa sträckan har bedömts. Därefter har bärighetsberäkningar gjorts för att säkerställa att alla broar klarar den tyngre axellasten. På liknande sätt har banans stabilitet utretts. Arbetet har innehållit bedömningar och riskinventeringar på plats. Där uppgifter från tidigare fältundersökningar saknats eller där kompletterande undersökningar krävts har Trafikverket med hjälp av borriggar undersökt banunderbyggnadens och materialets egenskaper.

Elkraften till lok och signalers placeringar har analyserats för att fånga upp områden som kan behöva åtgärdas innan testerna drar igång. Trafikverket genomför också så kallad referensmätningar på utvalda trummor, broar, bankar och spårkomponenter. De följs dels upp under ordinarie trafik och dels under testerna av den högre axellasten.

Stax 32,5 ton på sträckan Vitåfors-Luleå

I september 2017 avslutades det två år långa testet av 32,5 tons axellast på Malmbanan mellan Vitåfors och Luleå, en sträcka på 21 mil. Vitåfors-Luleå är nu godkänd för den högre axellasten. Till att börja med kör två tåg per dag med 32,5 axellast. Den högre axellasten kommer att införas gradvis, och en fortsatt utredning och förstärkning av banan behövs för att alla malmtåg på sträckan ska kunna köra med 32,5 tons axellast. Bl a behöver spår och växlar bytas.

Bergbroar och banvall förstärks (2018-08-28)

Nu jobbar Trafikverket intensivt tillsammans med entreprenörerna för att förstärka bergbroar och banvall. Det är en snäv tidplan och vissa moment vid gjutningarna är svåra att göra vid minusgrader. Samtidigt har vi fått avvakta lägre vattenflöden för att komma åt bergbroarna. Arbeten planeras vara klar i höst och förstärkningarna är en förutsättning att komma igång med planerad erfarenhetsdrift med tyngre axellaster på sträckan Kiruna-Narvik.

Förstärkningsarbete vid en banvall.

Bergbro.