Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtradare på väg omrigat av gulorange höstträd

E10, Morjärv–Västra Svartbyn, mötesfri väg

Vägen mellan Morjärv och Västra Svartbyn är smal och har dålig standard. Planering pågår för utbyggnad till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Den aktuella vägsträckan är en del av E10 och sträcker sig mellan korsningen väg 356/E10 i Morjärv till anslutningen av väg 795 i Västra Svartbyn. Vägsträckan är ca 23,5 km lång och ligger i Kalix och Överkalix kommuner i Norrbottens län.

Befintlig väg utgörs av tvåfältsväg utan viltstängsel. Vägen är smal utifrån rådande förhållanden och sikten är dålig på vissa delar, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna och begränsar framkomligheten. Framkomligheten är förutom för pendling och sjuktransporter, viktig för industrin i länet och transporter till och från Norge.

Längs vägsträckan har ett flertal olyckor både med personbil och där vilt varit inblandat inträffat. Behovet av ombyggnad av vägen för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet är stort. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten planerar Trafikverket att bygga om vägen till mötesfri landsväg 2+1 med mitträcke och viltstängsel. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar kommer att byggas.

I projektet ingår även breddning av broarna över Grundträskån och Kälvån för att möjliggöra mötesseparering. Broarna är i dagsläget smala med en bredd på sju meter. Detta skapar osäkerhet för fordon som ska mötas, särskilt för tung trafik och vid vinterväglag. Åtgärderna kommer att innebära arbete i vatten och Trafikverket har därför ansökt om tillstånd för vattenverksamhet, vilket har beviljats. Arbetsplanerna har vunnit laga kraft. Nu pågår arbetet med att ta fram bygghandlingar för broarna.