Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket väljer nordligt alternativ för ny järnväg vid Pajala

Ytterligare en pusselbit är på plats för en möjlig järnväg till nya gruvor utanför Pajala. Trafikverket har färdigställt förstudien för banan och inriktar nu den fortsatta planeringen på en nordlig sträckning mot Äkäsjokisuu.

Den nya järnvägen är tänkt att dras från planerade järnmalmsgruvor vid Kaunisvaara utanför Pajala till den finländska järnvägen öster om gränsälven. Banan blir unik för Sverige genom att den planeras få den bredare finländska spårvidden.

I förstudien studerades ett sydligt alternativ vid Kolari och det nordliga via Äkäsjokisuu, som valet föll på.

– Vid en sammanvägd bedömning av funktion, kostnad och miljö var alternativet via Äkäsjokisuu totalt sett mest fördelaktigt, säger Trafikverkets projektledare Magnus Nilsson.

Planeringen går nu vidare med nästa fas, järnvägsutredningen, där man bland annat ska studera passager av känsliga miljöer. En annan fråga är vilken typ av bro som ska byggas över Muonio älv. Valet av det nordliga alternativet öppnar där möjlighet till en kombinerad väg- och järnvägsbro. Projektet kommer sedan att prövas av regeringen enligt miljöbalken.

Ambitionen är att järnvägen ska stå klar under 2013. Järnvägen planeras och finansieras tillsammans med gruvbolaget Northland Resources och med det finländska trafikverket, eftersom det kräver upprustning och nybyggnation också på den finländska sidan. Den totala kostnaden beräknas till cirka 750 miljoner kronor.

En förutsättning för att projektet ska förverkligas är att statens andel ryms i den nationella plan för transportsystemet 2010 – 2021 som regeringen fastställer i vår.

/2010-03-24