Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, Gång- och cykelväg genom Gyljen

Vi bygger en ny gång- och cykelväg genom Gyljen för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

E10 är en pendlingsled som har en viktig funktion för näringslivets transporter. På vissa sträckor utgör även vägen lokalgata för de boende, bland annat i Gyljen. Kombinationen transportled, pendlingsstråk och lokalgata medför trafiksäkerhetsproblem. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Gyljen genom att separera fotgängare och cyklister från fordonstrafiken.

Vi planerar att bygga en ca 1,5 km lång gång- och cykelväg längs E10 genom Gyljen. Syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister längs E10. För att skapa en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet ska det även anläggas passager. En översyn av busshållplatserna lägen samt förändring av utfarter ska också utredas.

Vi ska ta fram en vägplan för åtgärderna som ska samrådas med berörda.