Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

30-väg

E45, trafiksäkerhetsåtgärder genom Porjus

Vi planerar att bygga för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet längs E45 genom Porjus.

Trafikmiljön genom Porjus ska tydligare visa för alla som rör sig längs E45 att vägen går genom en tätort. Vi ska börja med att utreda vilka lösningar som är möjliga för att lokal trafik och långväga trafik ska kunna samspela i tätorten.

Möjliga åtgärder

Det finns olika åtgärder som bidrar till att öka trafiksäkerheten. Man kan till exempel utforma vägen så att det blir tydligare att den går genom en tätort, med utfarter och oskyddade trafikanter som rör sig längs med och korsar E45. En tydlig utformning av vägen som signalerar tätort blir en påminnelse för bilisterna att sänka hastigheten. Det finns också hastighetssänkande åtgärder som gör att bilisterna faktiskt tvingas sänka hastigheten.