Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågstation

Luleå Centralstation

Luleå bangård behöver byggas om då den inte uppfyller krav på tillgänglighet och säkerhet. Bangården har inte heller tillräckligt hög kapacitet för att klara framtidens trafikupplägg.

Luleå kommun planerar samtidigt för en stadsutveckling av östra delarna i Luleå centrum, som stationsområdet och bangården är en del av.

Trafikverket tillsammans med Luleå kommun vill skapa en helhetslösning, där planerade åtgärder på Luleå bangård frigör mark för bebyggelse och utveckling av Östra stranden i anslutning till stationsområdet. Trafikverket planerar att som en första etapp bygga en ny personvagnsuppställning och riva den befintliga.

Nästa steg blir att bygga om hela personbangården så den uppfyller gällande krav. Nya spår, växlar, kontaktledning, plattformar och plattformsförbindelse. Detta, tillsammans med kommunens planer på ett resecentrum, kan skapa goda förutsättningar för pendling genom att den lokala busstrafiken binds samman med den regionala och får en direkt koppling till tågtrafik. Detsamma gäller gång- och cykelvägar med koppling till det nya resecentret.

I projektet ingår att bygga en planskild korsning vid Lulsundsgatan och en ny gång-och cykelbro/anslutning som ersättning till nuvarande bro mellan Malmudden och centrala Luleå.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Luleå kommun och bedöms skapa förutsättningar att bygga 1500 nya bostäder och kontor.

Trafikverket ska även byta signalställverk samt installera signalsystemet ERTMS.