Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Viltstängsel och Faunabro

För att minska störningarna och skadorna för renskötseln, främst för Gabna sameby, kommer Trafikverket att anlägga viltstängsel längs väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi samt en faunabro över väg E45. Utformningen sker i samråd med samebyn.

Trafikverket planerar för anläggning av viltstängsel längs E45, mellan Svappavaara och Vittangi samt en faunabro över väg E45.

Syftet och målet är att:

  • säkerställa trafiksäkerheten inför ökande trafikmängder
  • minska risker för påkörning av renar och vilda djur samt tillgodose en säker och effektiv passage över väg E45
  • säkerställa vägens framtida funktion både för malmtransporter och för övrig trafik.

Vad har hänt

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som har varit ute för synpunkter från 8 april till 25 april 2014. Synpunkterna har dokumenterats i en samrådsredogörelse och tillsammans med samrådsunderlaget skickats till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Den 13 juni 2014 fattade Länsstyrelsen beslut om att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan.

Trafikverket har haft samrådsmöte med Gabna sameby den 3 mars 2014 samt den 18 juni 2014.

Vad händer framöver

Trafikverket utformar ett förslag på vägplan som går ut för granskning. Planen bearbetas tillsammans med inkomna synpunkter och skickas till Länsstyrelsen för yttrande och fastställelseprövning.

Byggandet av viltstängsel och faunabro avvaktar beslut.