Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar

Vi får många frågor om projektet. Här har vi samlat de vanligaste och självklart även svaren på dem.

Kommer malmtransporterna att förstöra vägarna?

Trafikverket rustar vägarna i området för att de ska kunna klara den ökade transportmängden och det ökade tonnaget. Vägarna blir bredare på vissa sträckor. Några kurvor rätas ut och två mindre broar byts ut. Några nya sträckor, exempelvis förbifarter och en genväg, byggs också. Dessutom höjs vinterklassningen på vägarna till klass tre, vilket bland annat innebär att snöröjning och sandning blir bättre.

Kommer boendemiljön i området att försämras?

Lastbilarna, som varken är längre eller bredare än vanliga lastbilar, kan orsaka buller och vibrationer samt påverka trafiksäkerheten. Trafikverket försöker så långt det är möjligt att minska konsekvenserna av detta. Där det är lämpligt sättter vi upp bullerskydd och genomför fasadåtgärder, till exmepel fönsterbyten. Längs några sträckor planeras för gång- och/eller cykelvägar, vilket ökar säkerheten för oskyddade trafikanter.

Malmtransporterna har fått dispens, vad innebär det?

Trafikverket har gett Cliffton Mining, företaget som har gruvbolaget Northlands uppdrag att sköta transporterna från gruvan, dispens för att köra med 90 tons bruttovikt istället för normala 60. Det innebär att färre antal lastbilar behövs för att transportera malmkoncentratet de 16 milen mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Detta har en positiv inverkan på bland annat miljön, trafiksäkerheten och ekonomin.

Blir det kaos i trafiken?

Trafiken på vägarna ökar. Cliffton räknar med att ca 65 lastbilar går i dygnetrunttrafik när gruvan är i full drift någon gång under 2015. Trafikmängden kommer att ligga ungefär i nivå med den på E10 i Svappavaaraområdet. Clifftons lastbilar ska hålla samma avstånd, maxhastighet med mera som övrig trafik på vägen.

Blir det någon järnväg?

Riksdagen har beslutat att förutsättningarna för en järnvägslösning för malmtransporterna i Tornedalen ska utredas. Resultatet av utredningen får ge svar på om ett fullskaligt järnvägsprojekt ska startas eller ej.

Vad är Genvägen?

Genvägen är en ny väg som planeras mellan Kaunisvaara och Junosuando. Vägen minskar transportavståndet för malmkoncentratet med cirka 30 kilometer och kommer att kosta cirka 0,5 miljarder att bygga. Den nya vägen blir en allmän väg som kan nyttjas för all trafik i området. Genvägen är också positiv för miljön och de närboende eftersom den, när den står klar, minskar trafiken på en del andra vägavsnitt i området.

Vad kommer det att kosta att rusta vägarna mellan Kaunisvaara och Svappavaara?

Cirka 2,1 miljarder inklusive den planerade Genvägen mellan Kaunisvaara och Junosuando.

När blir vägarna helt klara?

Åtgärderna på E45 blir klara 2013. Om Trafikverkets arbete med planeringen går enligt plan och nödvändiga tillstånd ges, kan entreprenader påbörjas på väg 99, 395 och på E10/E45 delen Svappavaara-Pitkäjärvi samma år. Sedan följer byggstarter på övriga delar allteftersom vägplaner och bygghandlingar blir klara. Den helt nya vägen, Genvägen, beräknas stå klar tidigast 2017.

Hur gör man för att påverka Trafikverkets planering och beslut?

Kom på de samrådsmöten som genomförs i samband med planeringsarbetet. Där får du träffa de inblandade och kan ställa frågor, titta på kartor och lämna in skriftliga synpunkter på Trafikverkets planer. Synpunkter går också att lämna via hemsidan Trafikverket.se. Samrådsmöten annonseras i lokalpressen och på internet.