Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 395, Junosuando-Vittangi

Trafikverket bygger bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

I projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) planeras upprustning av det befintliga vägnätet för att klara av den ökade belastningen.

Väg 395, från Junosuando till Vittangi, är en mycket krokig vägsträcka med en del bärighets- och tjälskador. Den passerar bland annat Masugnsbyn och Merasjärvi. Här finns också broarna över Vuostojoki och Leppäjoki som behöver åtgärdas eller bytas ut.

Väg 395, Junosuando-Vittangi, är indelade i etapperna:

Junosuando-Masugnsbyn

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.

Bro över Vuostojoki

Bron är färdigbyggd och i trafik.

Förbifart Masugnsbyn

Byggnation avbruten tillsvidare.

Genom Masugnsbyn

Byggnation klar.

Masugnsbyn-Merasjärvi

Byggnation klar.

Merasjärvi-Vittangi

Byggnation klar.