Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Masugnsbyn-Merasjärvi

Sträckan mellan Masugnsbyn och Merasjärvi började byggas sent i höstas och hela entreprenaden kommer att färdigställas under 2016.

Vägplan

Innehållsförteckning (pdf-fil, 110 kB, öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning (pdf-fil, 2,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

Gestalningsprogram (pdf-fil, 10 MB, öppnas i nytt fönster)

PM Bro (pdf-fil, 832 kB, öppnas i nytt fönster)

PM Geoteknik (pdf-fil, 613 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Ritningar och kartor

Ritningsförteckning (pdf-fil, 35 kB, öppnas i nytt fönster)

Förslagsskiss Ny bro över Myllyjoki (pdf-fil, 132 kB, öppnas i nytt fönster)

Översiktsplan km 93/500-102/765 (pdf-fil 296 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Plankarta km 93/500-94/400 (pdf-fil, 206 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 94/400-95/600 (pdf-fil, 223 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 95/600-96/800 (pdf-fil, 223 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 96/800-98/000 (pdf-fil, 207 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 98/000-99/200 (pdf-fil, 227 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 99/200-100/400 (pdf-fil, 246 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 100/400-101/600 (pdf-fil, 227 kB, öppnas i nytt fönster)

Plankarta km 101/600-102/765 (pdf-fil, 219 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Illustrationskarta km 93/500-94/400 (pdf-fil, 239 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 94/400-95/600 (pdf-fil, 293 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 95/600-96/800 (pdf-fil, 258 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 96/800-98/000 (pdf-fil, 242 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 98/000-99/200 (pdf-fil, 261 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 99/200-100/400 (pdf-fil, 263 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 100/400-101/600 (pdf-fil, 258 kB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta km 101/600-102/765 (pdf-fil, 251 kB, öppnas i nytt fönster)

 

 

 

 

Trafikverket har haft samråd i Masugnsbyn

Material från samrådsmöte Masugnsbyn-Merasjärvi, 14 oktober 2013 (pdf-fil 5,6 MB, öppnas i nytt fönster)

 

Väg 395 Masugnsbyn-Merasjärvi, Kiruna kommun

Trafikverket arbetar med en vägplan för ombyggnad av väg 395 från väster om
Masugnsbyn till Merasjärvi. Vi bjuder in berörda fastighetsägare, väghållare,
lokala organisationer och övriga som berörs till mötet. Vi presenterar förslaget
och ger dig möjlighet att lämna synpunkter. Hjärtligt välkommen!

Tid och plats

Måndagen den 14 oktober 2013 kl 18.30
North Canyon Center i Masugnsbyn

Vi informerar om

● Förslag till ombyggnad
● Förslagets miljökonsekvenser
● Vägplanens formella handläggning
● Natura 2000
● Samråd vattenverksamhet
● Förslag till indragningar av allmän väg
Vägplanen berör samfälligheten Kiruna
Masugnsbyn GA:6 med outredd delägarekrets.

Mer information

Kenneth Enbom, projektledare, 070-334 23 26,
kenneth.enbom@trafikverket.se