Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Merasjärvi-Vittangi, etapp2

Vägsträckan är färdigbyggd och blev klar hösten 2014.

Snäva kurvor med dålig sikt och varierad vägbredd är några av de problem som har åtgärdas på vägen mellan Merasjärvi och Vittangi. Sträckan är 6 km långa mellan Vittangi till Kuoksku vägskäl, väg 891. Det har gjorts förstärkningsåtgärder, kurvrätningar och vägen är breddad till 8 meter.

Innehållsförteckning arbetsplan

Innehållsförteckning arbetsplan Merasjärvi-Vittangi, etapp 2

Utställningshandling

Utställningshandling, Merasjärvi-Vittangi, etapp 2

Bilaga 1, utställningshandling

Bilaga 2, utställningshandling

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning, Merasjärvi-Vittangi, etapp 2

Bilaga 1 - Gabna Sameby rennäring

Bilaga 2 - Gabna Sameby renbruksplaner

Bilaga 3A -  Utdrag ur samrådsredogörelse från förstudien

BIlaga 3B - Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Bilaga 4 - Karta över naturvärden

Bilaga 5 - Ekvivalent ljudnivå

Bilaga 6 - Maximal ljudnivå

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse

Kartor, planer och ritningar

Översiktsplan etapp 2

Ritningsförteckning

Orienteringskarta