Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nedre Pansikån

Väg 374, Nedre Pansikån, erosionsskydd

Slänten längs Nedre Pansikån vid Vidsel eroderar, och riskerar ras och skred. Därför har vi byggt förstärkande erosionsskydd längs den utsatta sträckan.

Väg 374 går parallellt med Nedre Pansikån cirka 1,9 kilometer innan vattendraget mynnar ut i Piteälven. Stabiliteten för väg 374 och slänten ner mot Piteälven uppfyller inte säkerhetsrekommendationerna och det finns därför risk för ras och skred om inte den aktuella sträckan åtgärdas. Ras och skred påverkar vägens stabilitet och kan medföra negativa konsekvenser för Nedre Pansikån och Piteälven, till exempel genom grumlingseffekter och påverkan på strandmiljöerna i området.

Vi har nu utfört åtgärder för att säkra vägens funktion och stabilitet på två delsträckor av väg 374 genom att bland annat lägga ut förstärkande erosionsskydd på vattendragets slänter.