Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotgängare och lastbil i trafiken.

Väg 588, Åbergstorp–Sävast, gång- och cykelväg

Trafikverket vill öka trafiksäkerheten i Åbergstorp genom att separera cyklisterna och fotgängarna från biltrafiken. Längs väg 588 mellan Åbergstorp och Sävast färdas cyklister och gående tillsammans med fordonstrafik.

För att skapa en bättre miljö för gående och cyklister längs väg 588 föreslår vi att en gång- och cykelbana anläggs längs sträckan som ansluter till det befintliga nätet av gång- och cykelbanor i Sävast. För att skapa en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet, kommer även trafiksäkra passager att byggas vid båda korsningarna till Kryddvägen.

En gång- och cykelbana skulle innebära positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter eftersom att de lättare kan nå målpunkterna i centrala Sävast. Där finns skola, barnomsorg och livsmedelsbutik. I Åbergstorp finns ett stall med rid- och körskola.

Läs mer om projektet under Fördjupning.