Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bergnäsbron i Luleå

Väg 616, Bergnäsbron, Luleå

Arbetet på Bergnäsbron blev klart tidigare än planerat och bron kunde därför öppna för trafik redan söndag 5 augusti kl 17.00. Tack till alla trafikanter för ert tålamod under avstängningen. Den 29 augusti öppnade farleden under bron.

Bergnäsbron i Luleå stängs för fordonstrafik 16 juli-5 augusti 2018, på grund av underhållsarbete. Gång- och cykelbanan är öppen dagtid men stängd under ett antal nätter.

Bergnäsbron är en öppningsbar klaffbro. De övre delarna av klaffarna är slitna och därför ska Trafikverket byta ut dem under sommaren 2018. Samtidigt byts materialet från aluminium till stål, som har bättre hållbarhet. Dessutom sätts ett högre räcke upp mellan gång- och cykelbanan och vägbanan på klaffdelen av bron, för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Trafikverket hänvisar fordonstrafikanterna till E4, Nya Gäddviksbron och väg 968, Gamla Gäddviksbron.

Öppen för gång- och cykeltrafik

Bergnäsbron kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik, förutom under ett antal nätter. Mer information om när bron stängs av för gång- och cykeltrafik hittar du under Aktuellt.

Ingen broöppning och stängd farled

Från våren till slutet av augusti 2018 kommer bron inte att kunna öppnas för båtar och farleden under klaffbrodelen kommer att vara avstängd.

Kollektivtrafiken

Länstrafikens och Luleå lokaltrafiks (LLT) turer över Bergnäsbron ändras tillfälligt under avstängningen. Mer information finns på deras webbplatser. Länstrafiken: www.ltnbd.se   Luleå Lokaltrafik: www.llt.lulea.se