Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över förstudieområdet mellan korsträsk och Älvsbyn.

Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk, längs med väg 94. Vi vill förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Den aktuella sträckan ligger i Älvsbyns kommun och är cirka fyra kilometer lång. Den går från Korsträsk till korsningen mot Sågfors–Kanisberget. Från Älvsbyn fram till korsningen finns i dag en belyst gång- och cykelväg. Sträckan vidare till Korsträsk saknar dock en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Det innebär att de måste färdas tillsammans med fordonstrafiken längs med väg 94.

Läs mer om projektet under Fördjupning.