Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologisk utredning i Hietaniemi/Hedenäset

Norrbottens museum har genomfört en arkeologisk utredning i Hietaniemi där den planerade gång- och cykelvägen ska passera. Enligt utredningen finns inga hinder av arkeologisk karaktär för att projektet ska kunna genomföras.

Redan för 5000 år sedan fanns det människor i Hietaniemi och en rad arkeologiska fynd har gjorts under årens lopp. Flera omfattande arkeologiska undersökningar har genomförts i området.

Inga nya fynd

Resultaten av den senaste arkeologiska utredningen, som Norrbottens museum slutförde under hösten 2012, visar att ett instensivt jordbruk bedrivits i det utredda området. På grund av jordbruket har eventuella forn- eller kulturlämningar som funnits på platsen förstörts.

Inga lämningar som kunde knytas till de fynd som gjorts tidigare i området påträffaddes. Inte heller några fynd från andra tidsperioder gjordes.

Grönt ljus ur arkeologisk synvinkel

Norrbottens museum anser att ytterligare antikvariska insatser inte är nödvändiga inför arbetet med gång- och cykelvägen. Andra framtida insatser i detta område ska dock  föregås av arkeologiska utredningar. Detta för att säkerställa att fasta fornlämingar inte berörs.  

Fältarbete

Den arkeologiska utredningen utfördes av Norrbottens museum på begäran av länsstyrelsen med anledning av Trafikverkets planer på en ny gång- och cykelväg. Arbetet utfördes i fält av arkeologerna Nils Harnesk och Minna Paananen vid Norrbottens Museum.