Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så sköter vi vägarna i Norrbottens län

I Norrbottens län har Trafikverket 864 mil väg. Här kan du läsa närmare om hur vi sköter vägarna nära dig och vilken entreprenör som jobbar inom vilket område i länet.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Inom städer och samhällen finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Stora vägar genom tätorter
Trafikverket har hand om vissa stora vägar som går genom städer och tätorter. Det gäller till exempel E4 genom Piteå, Kalix och Haparanda, E10 genom Kiruna, E45 genom Gällivare och väg 97 genom Boden. Trafikverket sköter också de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna.

Elva områden i Norrbotten
Driften av vägarna är indelad i elva områden. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhållet av vägen.

 

På sommaren
Under sommaren lagar vi sprickor och hål i vägbanan och gör akuta insatser vid översvämningar, ras eller där träd fallit omkull. Vi rensar och underhåller även diken och trummor så att vattnet kan rinna undan. Vi arbetar också med klottersanering och slåtter av dikeskanter.

Våren och sommaren är den stora säsongen för underhållsarbeten och beläggningsjobb. Det innebär städning, reparationer och förebyggande underhåll för att hålla vägar, broar och tunnlar bra skick.

På vintern
Entreprenörerna har en tät dialog med Trafikverket och de har tillgång till avancerad väderinformation. Halkbekämpningen sker ofta redan innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

Halka bekämpas med salt och sand. I Norrbottens län används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Sand är effektivt bara på vägar med lite trafik. Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.