Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Norrbottens län 2018

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Norrbottens län sommarsäsongen 2018.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Urval av vägarbeten som påverkar trafiken i Norrbottens län

VägSträckaÅtgärd/påverkanLängd km
E4 Ponderosa, Kalix

Ny gång- och cykelport. Avstängd väg, omledning, hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet.

-
E4 Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix centrum Mötesseparering, ny gång- och cykelport. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 2,7
E10 Kulleribacken Nytt stigningsfält. Avstängd väg, omledning, hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 3
E10 Lappesuando-Svappavaara Schaktning, bärighetsåtgärder, trumåtgärder. Ett körfält avstängt. 16
E10 Abisko turiststation Anläggning av mittrefug. Ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning. 1
E10 Kiruna norra utfart Ny cirkulationsplats. Avstängd väg, omledning. Läs mer om projektet. 0,7
E45 Tårrajaur-Jokkmokk Beläggningsarbete. Hastighetsnedsättning. 18
E45 Jutsjaure-Harrejaur Beläggningsarbete. Hastighetsnedsättning. 19
E45 Kåbdalis-Kitajaur Beläggningsarbete och trumåtgärder. Lots, trafikljus, ett körfält avstängt. 7,8
E45 Gällivare flygplats Broarbete. Avstängd väg med omledning, dygnet runt. -
356 Trångforsbron, Boden Broarbete. Avstängd väg 25 april-8 juli. Omledning. -
373 Siksjön-Långträsk Beläggningsarbete. Lots, trafikljus och ett körfält avstängt. 27
392 Nybyn-Rödupp Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 14,3
394 Leipojärvi-Ullatti Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 31
398 Sangis-Lappträsk Beläggningsarbete, trumåtgärder och dikning. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning. 20
503 Bergsviken-Hortlax Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 3,2
543 Sjulnäs-Lillpite Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 4,5
543 Nygård-Åträsk Broarbete, trumåtgärder och bärighetsåtgärder. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 25
570 Holmträsk-Norra Backträsk Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 6
572 Forsnäs-Norrfjärden Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. 2,2
588 Åbergstorp-Sävast

Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet.

2,2
616 Bergnäsbron, Luleå Broarbete. Avstängd väg med omledning, 16 juli-5 augusti. Gång- och cykelbana öppen större delen av tiden. Läs mer om projektet. -
805 Vaikijaur korsningen E45-Paijekuoika Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 32
818 Kilvo-Mukkavaara Bärighetsåtgärder och trumåtgärder. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 22,5
841 Haapakylä-vägskäl Siekasjärvi Beläggningsarbete och bärighetsåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 27
841 Lahdenpää N-Narken Ytbehandling. Ett körfält avsängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 10,2
857 Apua-Ohtanajärvi Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 18,4
874 Ny cirkulationsplats för anslutning mot ny E10, Kiruna Avstängd väg med omledning. Läs mer om projektet. 1
941 Purnu-Björkberget Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 15,3
95 Allejaur-Radnejaur Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och trafikljus. 23,5
97 Vuollerim Ö-Vuollerim V Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och trafikljus. 2
97 Genom Sävast Beläggningsarbete. Avstängd väg med omledning. Nattarbete. 1,5
97 Sävast Montage av bullerskärmar. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. 0,5
97 Sävastnäs Byte av rörbro vid Sävaståns utlopp. Hastighetsnedsättning. -
982 Pajala Tätortsupprustning. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. Läs mer om projektet. 1,2
99 Kitkiöjärvi-Muodoslompolo Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 23
99 Kardis-Kengis Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning. 19
99 Kommungräns Haparanda/Övertorneå-Hedenäset Beläggningsarbete, infräsning och dikning. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning. 11
99 Genom Hedenäset Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning och trafikljus. Läs mer om projektet. 2,7
99

Korsningen Kukkolaforsen

Anläggning av ett busshållplatspar norr om korsningen samt passage och belysning.

-