Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens trafikpåverkande vägarbeten i Norrbotten 2021

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar använd gärna trafikinformationen på vår startsida. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår just nu eller startar inom kort.I sommar genomför vi olika åtgärder på länets vägar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bl. a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera platser.

Vi tvingas ibland att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

De mest trafikpåverkande jobben i Norrbotten sommaren 2021

Här är ett urval av de mest trafikpåverkande arbetena i Norrbotten. Det är inte en lista över alla jobb. Uppgifterna kan ändras, för information om vilka jobb som pågår just nu eller startar inom kort gå till trafikinformationen på vår startsida. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder.

E4, Hortlax
Ny trafikplats. Omledning av trafik. Byggtrafik. April-november.

E4, Salmis - Haparanda
Ombyggnation till mötesfri väg. Breddning av E4, nya anslutningsvägar, nya gång- och cykelportar under E4. Avsmalning, avstängd körbana, omledning, trafikljus. 7 km. Maj-december.

E10, Kiruna
Beläggningsarbeten längs nya E10 genom Kiruna. Ett körfält öppet. Omledning kan ske under en kort period. Juni-juli.

E45, Stormyrheden (norr om Auktsjaur) - Moskosel 
Beläggningsarbete. Utbyte obundna lager och beläggning. 9 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-september.

E45, Vittangi - Nedre Soppero
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 44 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 5-6 dagar i juni-juli.

E45, Nedre Soppero - Tulusjärvi 
Beläggningsarbete. Utbyte obundna lager och beläggning. 11 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-augusti.

Väg 94, Älvsbyn - Korsträsk
Ny gång- och cykelväg. 2 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, avstängt körfält. Byggtrafik. Maj-november.

Väg 97, Notviken - Södra Sunderbyn
Beläggningsarbete. Fräsning och nytt slitlager. 12 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 5 dagar i augusti.

Väg 97, Södra Sunderbyn - Sävast
Ombyggnation till mötesfri väg. 12,5 km. Avsmalnande körfält och hastighetssänkningar. Lots kan förekomma under nattetid. Byggtrafik förekommer under hela perioden. Maj-september.

Väg 99, Juoksengi - Pello
Beläggningsarbete. På sträckan Svanstein-Pello förekommer öppna grusytor. 12 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-augusti.

Väg 356, Degerselet - Niemisel
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 3 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 356, Niemisel - Bjurå
Beläggningsarbete. Fräsning och slitlager. 10 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-september.

Väg 356, Bjurå - Avafors
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 4 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 373, Vitsand - Svensbyn
Ombyggnation till mötesfri väg. 5,5 km. Ett körfält avstängt. Hastighetsnedsänkning. Byggtrafik. April-december.

Väg 374, Vidsel - Storforsen
Beläggningsarbete. Fräsning och slitlager. 8 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Fräsning med öppen grusyta från 8 augusti. Klart i september.

Väg 392, Sattajärvi - Pajala
Beläggningsarbete. Utbyte obundna lager och beläggning. 20 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-augusti. 

Väg 395, Anttis-Lovikka
Breddning och förstärkningsåtgärder. Ett körfält avstängt periodvis, ev. lots och trafiksignal. 13 km. Maj-augusti.

Väg 395, Junosuando - Masugnsbyn
Breddning samt utbyte obundna lager, beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet för trafiken, ett av körfälten avstängt periodvis alternativt omledning. Sänkt hastighet genom arbetsområdet. 11 km. Maj-september.

Väg 395, Förbifart Masugnsbyn
Byggnation av ny förbifart. Ett körfält avstängt periodvis, ev. lots och trafiksignal. (Påverkan sker när anslutningarna till nya förbifarten byggs). 6 km. Juni-augusti.

Väg 395/E45, Förbifart Vittangi
Beläggningsarbete. Vägen avstängd tre sammanhängande veckor under sommaren 2021. Omledning kommer att ske via Vittangi by. 

Väg 398, Pilkkabäcken
Byte av rörbro. Vägen stängs 20-23 augusti. Omledning kommer att finnas, längd 3 mil (ca 30 min).

Väg 402, anslutningsväg Väg 99 - Pello
Beläggningsarbete. Infräsning och beläggning. 3 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-september.

Väg 506, Smurfit/Kappa Piteå - korsning Väg 506/374
Beläggningsarbete. Fräsning och slitlager. 5 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus.Augusti.

Väg 522, Hedberg
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 1 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 523, Julträsk - Storberg
Beläggningsarbete. Ytbehandlng. 14 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 545, Storsund - Korsträsk
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 22 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 580, Kallax - Bergnäset
Beläggningsarbete. Fräsning och slitlager. 1 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Maj-augusti.

Väg 590, Gamla Bodenvägen, Gammelstads kyrkstad
Ombyggnad av väg, anläggande av gångyta. Väg avstängd. Maj-oktober.

Väg 601, 692, 760 Råneå
Ny cirkulationsplats. Nedsatt hastighet, ev trafikljus eller liknande. Augusti-oktober.

Väg 616, Luleå - Bergnäset 
Beläggningsarbete. Fräsning och slitlager. 2 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Augusti.

Väg 616, Gäddvik från vägskäl väg 968 - Svedjan
Beläggningsarbete. 900 m. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Augusti.

Väg 631, Kålmis - Svannäs
Beläggningsarbete. Ytbehandling. 20 km. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 660, Vistträsk - Vidsel
Beläggningsarbete. Ytbehandling. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 17 km. Juni.

Väg 671, Älvsbyn, del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan
Tätortsåtgärder. Nyvägen avstängd mellan 10 maj-15 juli. Storgatan stängs av i etapper för VA-schakt. Omledning av trafik. Begränsad framkomlighet. April-oktober.

Väg 700, Kosjärv - Bondersbyn
Bärighetshöjande åtgärder. Avstängd körbana, ett körfält öppet om 3 meter. 7 km. Maj-september.

Väg 707, Ryssbält - Pålänge
Bärighetshöjande åtgärder. Avstängd körbana, ett körfält öppet om 3 meter. 10 km. Maj-september.

Väg 720, Kalix - Björkfors
Bärighetshöjande åtgärder. Avstängd körbana, ett körfält öppet om 3 meter. 12 km. Maj-september. 

Väg 721, Rian - Gammelgården
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmalning, lots el trafikljus. 1,2 km. Maj-augusti.

749, Övre Bovallen
Trumbyte. Avstängd väg vid trumbytet i ca 2 veckor under sommaren, datum ej fastställt. 

760, Melderstein - Niemisel
Beläggningsarbete. Ytbehandling. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 11 km. Månadsskiftet juni-juli.

Väg 810, Bro över Lule älv vid Porsiforsen, Vuollerim
Förstärkning av bro. Avstängd körbana. Ett körfält öppet om 3,5 m med trafikljus. Juni-december.

Väg 813, bro över Råne älv vid Mårdsel
Förstärkning av bro. Avstängd körbana. Ett körfält öppet om 3,5 m med trafikljus. Maj-september.

Väg 841, Haapakylä - vägskäl Siekasjärvi
Bärighetshöjande åtgärder. Avstängd körbana. Ett körfält öppet vid schaktarbeten. Ev lots. 27 km. Juni-oktober.

Väg 856, Byaväg genom Juoksengi
Beläggningsarbete. Infräsning. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 3 km. Juni-augusti.

Väg 897, Nedre Soppero - Lahnavaara
Beläggningsarbete. Nytt slitlager. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 9 km. Maj-augusti.

Väg 963, Fiskehamnsvägen Kallax
Beläggningsarbete. Infräsning. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 1 km. Juli-augusti.

Väg 968, Gamla Gäddviksbron-Örnvik
Beläggningsarbete. Nytt slitlager. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 2 km. Juli-augusti.

Väg 983, Autio - Kirkonlathi
Beläggningsarbete. Infräsning. Ev avstängt körfält, avsmalning, lots eller trafikljus. 9 km. Juni-september.