Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens vägarbeten i Norrbottens län

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar – använd gärna trafikinformationen på vår startsida när du planerar resan. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på:

  • Planera resan.
  • Var utvilad.
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen via vår startsida.
  • Följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor.

För att se vilka arbeten som är pågår eller startar inom kort: använd vår trafikinformationskarta som visar alla vägarbeten i länet. Länk hittar du högre upp på sidan.    

De mest trafikpåverkande vägarbetena i Norrbottens län
Plats Åtgärd och påverkan
E4 – Salmis-Haparanda Breddning av E4. Mötesseparering och 2+1 väg. Viss påverkan av arbetsfordon kan göra att framkomligheten minskar.
E4 – Kopparnäs-Harrbäcken Anläggande av viltstängsel, viltuthopp och en viltpassage i plan. Ett körfält avstängt – 2+1-väg blir 1+1-väg under arbetet.
E4 – Piteå-Rosvik Beläggningsarbeten. Ytbehandling delar av sträckan. Nattarbete. Stor trafikpåverkan, trafikljus/lotsning av trafiken sker då ett körfält är stängt.
E4 – Sangis-Säivis Beläggningsarbeten. Stor trafikpåverkan, trafikljus/lotsning av trafiken sker då ett körfält är stängt, nattarbete.
E4 – Trafikplats Råneå Norra-Strömsund Pålning och profiljustering. Omledning via gamla E4.
E4 – Börjelslandet Dikning.
E4 – Piteå-Töre Slitlager.
E10 – Spårfräsning Hakkas-Koivuvaara Infräsning och beläggning.
E10 – Vägskäl V Svartbyn - vägskäl mot Överkalix Justering/lappning, försegling
E10 - Leipojärvi Fräsning och slitlager.
E10 – Cirkulationsplats Tuolluvaara, Kiruna Anläggningsarbeten, ny cirkulationsplats. Minskad framkomlighet under arbetet.
E10/E45 – Muorjevaarabackarna Anläggande av ny väg, samt åtgärder på befintlig väg. Ett körfält avstängt periodvis, begränsad framkomlighet och sänkt hastighet under arbetet. Byggtrafik förekommer.
E45 – Parkasleden Gällivare Fräsning och slitlager.
E45 – Nedre Soppero - Tulusjärvi Utbyte obundna lager och beläggning.
E45 – Stenträsket-Tårrajaur Försegling.
Väg 94 – Älvsbyn-Korsträsk
Gång- och cykelväg.

Nedsatt hastighet, avstängda körfält, lots/trafikljus,
byggtransporter, arbete på och intill väg.

Väg 97 – Södra Sunderbyn-Sävast Ombyggnation till mötesfri väg, tre nya trafikplatser. Avsmalnande körfält och hastighetssänkningar. Lots kan förekomma nattetid. Byggtrafik.
Väg 97 – Sävast Byggnation av byllerskyddsplank i Sävast. Ett körfält stängs av vid bron över Sävastån (2+1-väg där). Hastighetssänkning.
Väg 97 – Boden-Bredåker Avvattning, infräsning och beläggningsarbeten. Stor trafikpåverkan, trafikljus/lotsning av trafiken sker då ett körfält är stängt.
Väg 97 – Bro över Flarkån vid övre Svartlå Brounderhåll. Eventuellt tillfälligt avstängd väg.
Väg 97 – Harads-Edefors Beläggningsarbeten. Stor trafikpåverkan, trafikljus/lotsning av trafiken sker då ett körfält är stängt.
Väg 99 – Juoksengi-Pello Utbyte obundna lager och beläggning.
Väg 99 – Kaunisvaara-Autio Utbyte obundna lager och beläggning.
Väg 356 – Trångforsbron-Kanonrundan Infräsning och beläggning.
Väg 356 Hedenbrovägen – från cirkulationsplatsen mot Garnisonsgatan
till cirkulationsplatsen mot Sveavägen
Ombyggnation av busshållplatser
och passager. Från 11 maj kommer Hedenbrovägen vara avstängd för genomfartstrafik och enkelriktad.
Anslutningarna till fastigheter på Hedenbrovägen kommer att vara öppna under hela ombyggnationen.
Väg 374 – Norra Fällfors-Vidsel Försegling.
Väg 392 – Kuusalaki-Sattajärvi Försegling.
Väg 392 – Sattajärvi-Pajala Utbyte obundna lager och beläggning.
Väg 394 – Ullatti-Saarisuando Utbyte obundna lager och beläggning.
Väg 551 – Stockbäcken-Roknäs Utbyte obundna lager och beläggning.

Väg 575 – Bro över Rosån Södra Rosvik i Piteå

Brounderhåll. Tillfälligt avstängd väg vid beläggning. Avstängd två nätter.
Väg 609 – Gasa-Arjeplog Försegling.
Väg 616 – Bjässmoran-Kanonrundan Infräsning och beläggning.
Väg 675 – Byaväg genom Bredåker Fräsning och slitlager.
Väg 700 – Kosjärv-Bodersbyn

Förstärkning, tjälsäkring, avvattningsåtgärder.

Väg 721 – Från Gammelgården till Flasabäcken/busshållplatsen Ny vägsträcka, timglasutformning, ny gång- och cykelväg. Ett körfält alltid öppet.
Väg 744 – Månsbyn-Morjärv Försegling.
Väg 760 – Råneå-Niemisel Försegling.
Väg 841 – Haapakylä-Kivijärvi Bärighetsåtgärder på befintlig väg. Framkomligheten begränsad där arbeten sker. Lots/trafikljusreglering kan förekomma.

Väg 934.1 – Bro över Lillpite älv vid Lillpite i Piteå

Brounderhåll. Eventuellt tillfälligt avstängd väg vid reparation. Avstängd två nätter.

Väg 974 – Bro över Vitån vid Jämtön

Brounderhåll. Avstängd väg.
Väg 968 – Rutviksvägen, Gammelstads kyrkstad Sänkning av befintlig väg. Stängd för genomfart, bilister får ta alternativ väg.